44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Konkurs plastyczny „Jesień wokół nas”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Jesień wokół nas”

Dla klas I-VI

 

„Jesień wokół Nas” – wielobarwne korony drzew, spadające liście i owoce z drzew, krótsze dni, a coraz dłuższe wieczory. Częste deszcze i zimniejsze noce. Jesień potrafi być piękna i urzec nas swoją urodą.

 

Cele konkursu:

– kształtowanie wyobraźni plastycznej;

– inspirowanie tematyką jesieni;

– rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach;

– popularyzowanie wiedzy o jesiennych barwach;

 

Zasady konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w  Rudnie (Szkoła Podstawowa w Rudnie) .

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu: mgr Iwona Merkel.

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej.

KATEGORIA I: KLASY I-III

KATEGORIA II: KLASY IV-VI

 

  1. Uczestnicy dostarczają samodzielnie wykonaną pracę plastyczną/ techniczną, dowolną techniką (no. Kompozycja z liści, przestrzenna praca z użyciem jesiennych darów m.in. kasztanów, żołędzi, dyni, kolaż).

 

  1. Prace konkursowe należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy. Powinna ona zawierać: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę, do której uczęszcza.

 

  1. Termin składania prac do 28 października 2020 roku.

 

  1. Powołana komisja dokona wyboru najciekawszych prac. Ocenie podlegać będzie: – ciekawe ujęcie tematu – samodzielność – oryginalność wykorzystanych materiałów – ogólna estetyka wykonanej pracy.

 

  1. Wszystkie prace wyeksponowane będą w szkolnej galerii na dolnym korytarzu.

 

  1. W konkursie przewidziane są pamiątkowe dyplomy i nagrody.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Skip to content