44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów

9 paździenika obchodzimy Światowy Dzień Poczty, który został ustanowiony w 1969 roku w Tokio. Z tej okazji, co roku odbywa się Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów, który trwa do 15 października, i który obchodzony jest już od 1953 roku. 

Z tej okazji postanowiliśmy stworzyć kapsułę czasu z listami do przyszłości. 

Listy pisane były przez wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. Są to listy osobiste pełne marzeń, pragnień, wyznań i pytań. Kim będziemy za 10 lat, jakimi ludźmi się staniemy, gdzie będziemy??? Dziś tego jeszcze nie wiemy. Spotkamy się za 10 lat, odkopiemy nasze listy a w tedy być może uda nam się odpowiedzieć na większość zawartych w nich pytań. 

 

Skip to content