44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Idea Dnia Tolerancji zrodziła się w roku 1995 podczas 28. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, na której przyjęto „Deklarację dotyczącą zasad tolerancji”, w której napisano m.in.: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kulturowej naszego świata, wielości form wyrazu i wymiarów człowieczeństwa. Rozwija się dzięki wiedzy, otwartości, komunikacji oraz wolności myśli, sumienia i religii. Tolerancja to harmonia różnorodności. To nie tylko obowiązek moralny, ale także wymóg polityczny i prawny. Tolerancja – cnota, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Zgodnie z Deklaracją, podstawy tolerancji stanowią:

  • respektowanie praw i wolności innych
  • uznawanie i akceptacja indywidualnych różnic między ludźmi
  • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych
  • otwarcie na myśli i filozofię innych, nieodrzucanie nieznanego
  • uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Inicjatywa  ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, rasizmu i antysemityzmu. Obchody Dnia Tolerancji mają na celu przede wszystkim uwrażliwienie opinii publicznej na wszelkie przejawy nietolerancji i ksenofobii, ukazywanie niebezpieczeństwa skutków, które z sobą niesie i wypracowywanie praktycznych wskazówek dla rządów, instytucji publicznych i środowisk naukowych jak skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji i nietolerancji.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji uczniowie ZSP w Rudnie stworzyli prace pt. ” Tolerancja i ja”. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, iż akceptacja i szacunek dla drugiego człowieka nie są im obce. Brawo Wy! 

Julia Marks kl. I

Maksymilian Twardowski kl. II

Laura Stochaj kl. I i Rafał Stochaj kl. IV

Zachęcamy do wspólnego obejrzenia przez uczniów i rodziców:

 

Skip to content