44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

„List do św. Mikołaja”

Regulamin VI edycji Szkolnego Konkursu  Literacko-Religijnego  „List do św. Mikołaja”

1.Cele konkursu

-zachęcenie uczniów do działań twórczych

-motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami literackimi i plastycznymi

-promowanie starannego, estetycznego zapisu

2.Organizator

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu: p. Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

3. Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV i VI Szkoły Podstawowej w Rudnie.

4. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest ręczne napisanie „Listu do świętego Mikołaja” o objętości do 1 strony formatu A4 lub A3 na kartce z bloku technicznego. Mile widziane rysunki wykonane techników dowolną. Zdjęcie pracy należy przesłać p. Bożenie.

5. Kryteria oceny pracy:

-estetyka zapisu

-pomysłowość  i oryginalność ujęcia tematu

-poprawność stylistyczna i językowa.

6. Termin wykonania prac: 1 grudnia 2020 r.

 

 

Skip to content