44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że od września Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnie przystąpił do udziału w Programie Szkoła dla ASA. Szkoła od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj.

Głównym założeniem Programu Szkoła dla ASA jest przygotowanie uczestników do tworzenia szkoły przyjaznej dla uczniów ze spektrum autyzmu, a także  podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, zwiększenie udziału w życiu klasy i szkoły ucznia ze spektrum autyzmu, stworzenie warunków wsparcia rówieśniczego w klasie dla ucznia ze spektrum autyzmu, stworzenie warunków do efektywnego rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu, współpraca wszystkich pracowników szkoły w realizacji działań usprawniających funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu, podniesienie efektywności współpracy rodziców w zakresie tworzenia szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będziemy mogli pochwalić się uzyskanym przez szkołę certyfikatem. Obecnie na bieżąco  wprowadzamy w życie zdobyte umiejętności, po to by wszyscy nasi uczniowie czuli się w szkole równi i bezpieczni.

 

Psycholog szkolny – Ania Moszumańska 

Skip to content