44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA DZIECI

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

W JĘZYKU ANGIELSKIM

DLA DZIECI

Nagrania wideo należy przesłać za pomocą komunikatora WhatsApp do p. Justyny Zander do 12 LUTY 2021

  1. Konkurs ma charakter otwarty.

  1. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie prozy w języku angielskim dla dzieci oraz pogłębianie umiejętności językowych.

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie :

  • W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie

  1. Utwór konkursowy „Goldilocks and the three bears”

  1. Uczestników konkursu będzie oceniać Komisja Konkursowa, w skład której wejdą p. Justyna Zander, Joanna Bogacz, Małgorzata Mamok-Migurska.

  1. Komisja Konkursowa będzie oceniała prezentacje według następujących kryteriów :

  • Interpretacja utworu

  • Poprawność językowa czytanego tekstu

  1. Komisja Konkursowa nagrodzi 3 najlepszych recytatorów a nagranie laureata umieści na internetowej stronie szkoły.

Skip to content