44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka – zajęcia online

Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka – zajęcia online

W dniu 23.03.2021 r. uczniowie klas 1-3 wzięli udział w „ Lekcji Bezpieczeństwa” prowadzonej z inicjatywy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Akcja skierowana jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego tj. do przedszkolaków i uczniów klas 1-3. W ramach akcji odbywają się edukacyjne spotkania online dzieci z Inspektorami Transportu Drogowego. Najważniejszym celem „Bezpiecznej Szkoły Krokodylka Tirka” jest promowanie wśród dzieci od najmłodszych lat bezpiecznych zachowań na drodze i wyczulanie na niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić w ruchu drogowym. Podczas zajęć online nasi uczniowie dowiedzieli się jak właściwie poruszać się po drodze, dlaczego odblaski są potrzebne, jak zachowywać się podczas wycieczki. Krokodylek pokazał dzieciom jak postępować z pasami bezpieczeństwa, a także podzielił się dobrymi radami, które powinno się stosować podczas codziennej zabawy. Prowadzący zajęcia wspólnie z dziećmi omawiał przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa najmłodszych tj. zasady poruszania się po drogach i stosowania się do sygnalizacji świetlnej, identyfikację służb ratunkowych oraz umiejętność ich prawidłowego powiadamiania. Dodatkowym elementem lekcji online była możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadzący zajęcia prezentował m.in. elementy umundurowania oraz wyposażenia inspektora ITD. Mamy nadzieję, że lekcja online na długo zostanie w pamięci naszych uczniów.

Skip to content