44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Szkoła przyjazna uczniom z autyzmem

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie otrzymał certyfikat „Szkoły przyjaznej uczniom z autyzmem”

Szkoła dla ASA. Szkoła przyjazna uczniom z autyzmem to nazwa autorskiego programu, którego pomysłodawcą oraz głównym koordynatorem jest Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, mający na celu poprawę poziomu funkcjonowania oraz podnoszenie efektywności nauczania w placówkach edukacyjnych uczniów w spektrum autyzmu. Założenia te realizowane były przez rok: od października 2020 do października 2021 roku, a więc w czasie trwającej pandemii, co bynajmniej nie przyczyniło się do obniżenia poziomu programu.

Do realizacji tak ambitnego przedsięwzięcia przystąpiły dwadzieścia trzy szkoły z województwa śląskiego a wśród nich znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie.  Rudnowska szkoła podjęła się wykonania niełatwego zadania, by stworzyć w swych murach przestrzeń całkowicie przyjazną uczniom w spektrum autyzm. Szkolnymi koordynatorkami projektu zostały mianowane p. Joanna Bogacz i p. Anna Moszumańska. Zadaniem wszystkich nauczycieli uczących w tej placówce było podnoszenie kompetencji pracy z dzieckiem z autyzmem oraz zwiększenie świadomości uczniów i rodziców na ten temat. W oparciu o zdobytą wiedzę i wsparcie w ramach programu szkoła przygotowała autorski plan, który następnie z sukcesem zrealizowała, a wszystko po to, by wprowadzić innowacyjne metod wsparcia dla uczniów w spektrum autyzmu  oraz – co najistotniejsze – zmienić mentalności ogółu społeczności szkolnej.

26 października 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach została zorganizowana konferencja stanowiąca podsumowanie dwóch edycji „Szkoły dla ASA”. Po zrealizowaniu wszystkich wytycznych i założeń programowych ZSP w Rudnie otrzymał certyfikat „Szkoły przyjaznej uczniom z autyzmem”. Wyróżnienie to odebrały szkolne koordynatorki projektu oraz dyrektor Ewa Dohrmann.

Rudnowska szkoła znalazła się ponadto w gronie pięciu szkół zaproszonych do podzielenia się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu podczas III konferencji pt. Szkoła przyjazna uczniom z autyzmem. Przykłady dobrych praktyk, która organizowana jest w ramach kampanii społecznej „AUTYZM. CODZIENNOŚĆ…” pod hasłem: „Popatrz na autyzm odwrotnie, od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj” objętej honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2021r. a ZSP w Rudnie reprezentować będzie p. Joanna Bogacz.

Serdecznie gratulujemy!

 

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

Skip to content