44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

#Wirusoochrona

Przedszkole Publiczne w Rudnie oraz Szkoła Podstawowa w Rudnie w tym roku szkolnym brały udział w akcji informacyjno – edukacyjnej „Wirusoochrona”. Poruszono zasady zapobiegania przenoszenia się wirusów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę. Zostały przeprowadzone takie działania jak:
*prawidłowe mycie rąk
*podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa
*podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna
*inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych)

Skip to content