44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Bezpieczny Miś – warsztaty

Dnia 20 października odbyły się warsztaty pt. „Bezpieczny Miś”. Były one utrwaleniem wiadomości z zakresu pierwszej pomocy. Każdy przedszkolak mógł się wykazać praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy na fantomie. Dzieci przypomniały sobie jaki jest numer alarmowy, jak prawidłowo wykonać resuscytację, jak wygląda pozycja boczna ustalona oraz co znajduje się w apteczce ratownika. Odwiedził nas również Miś, z którym zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. Wszystkie przedszkolaki za aktywny udział w zajęciach dostały dyplom ukończenia szkolenia.

Skip to content