44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Śląsko Bajarka

Dnia 19.10. Szkołę Podstawową w Rudnie odwiedziła Śląsko Bajarka, czyli p. Dominika Kierpiec-Kontny.

Bajarka przeprowadziła ciekawe zajęcia dla uczniów kl. I-III, podczas których mogli oni nauczyć się kilkudziesięciu śląskich słówek, pośpiewać tradycyjne pieśni w nowoczesnych aranżacjach (bo pani Dominika gra na wiolonczeli) i posłuchać ciekawych historii na temat tradycji Górnego Śląska.

Było to wspaniałe przeżycie dla uczniów, gdyż mieli oni możliwość aktywnego udziału w warsztatach. Z pewnością na długo zapadną one w ich pamięci. 


Serdecznie dziękujemy Bajarce za możliwość zatopienia się w śląskości. Podziękowania składamy również p. Danucie Czok – Dyrektor GOK Rudziniec, bo to dzięki współpracy szkoły z GOK-iem Śląsko Bajarka trefiyła do Rudna.

Spotkania ze Śląską Bajarką realizowane są w ramach projektu p. Dominiki Witkowskiej „U nos sie godo. Odkrywamy piękno śląskiej gwary i kultury”.

Skip to content