44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Święto Edukacji Narodowej

Dzień 14 października jest dniem szczególnym dla osób związanych ze szkołą. W tym roku główne uroczystości w ZSP w Rudnie obchodziliśmy w poniedziałek, 17 października.

O godzinie 8:00 została odprawiona msza św. w intencji uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. O 8:45 cała społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej.

W akademii wzięli udział nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. Gościliśmy również sołtys Rudna – p. Bernadetę Fitzke i ks. proboszcza Piotra Falińskiego. W części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Dohrmann, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

W części artystycznej  uczniowie klasy IV pod kierunkiem pani Małgorzaty Mamok-Migurskiej zaprezentowali rożne typy nauczycieli. W tle występów uczniów mogliśmy podziwiać przepiękną dekorację wykonaną przez p. Joannę Bogacz.

 

Skip to content