44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Z kulturą mi do twarzy

Nasza placówka realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”. Przed nami dwadzieścia wyzwań, czyli zadań do wykonania.

Cele szczegółowe projektu:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 
 

Szkolny koordynator projektu: p. Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź 

Skip to content