44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Dożynki sołeckie

Dnia 10.09.2023 r. dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnie wzięły udział w korowodzie dożynkowym. 

Po przemarszu dzieci przedszkolne oraz szkolne wystąpiły dla zebranych gości, wszyscy artyści zostali nagrodzeni wielkimi brawami. 

Skip to content