44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Pływam bo lubię

Pływam, bo lubię…

Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Rudnie uczestniczą w projekcie powszechnej nauki pływania „Pływam, bo lubię. Pływam, bo chcę – nauka pływania w Gminie Rudziniec” współfinansowanym ze środków Gminy Rudziniec oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku szkolnym 2023/24. 

Dzieci z III klasy udają się na basen pod opieką rodziców, którzy co tydzień wymieniają się i dbają także o bezpieczeństwo dzieci.

Skip to content