44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Otwarcie Sali Doświadczania Świata

Otwarcie Sali Doświadczania Świata

16 listopada b.r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Symbolicznym przecięciem wstęgi została otwarta Sala Doświadczania Świata- miejsce, które w istotny sposób wzbogaci ofertę terapeutyczną placówki.

Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć gości, którzy zaszczycili nas swą obecnością i wraz z uczniami oraz gronem pedagogicznym brali udział  w inauguracji. Byli to z-ca wójta Gminy Rudziniec p. Elżbieta Popielska, dyrektor CUW p. Sylwia Stopa, Inspektor ds. Oświaty p. Brygida Gomolla, ksiądz Tomasz Wieczorek, Radna Gminy Rudziniec p. Magdalena Stochaj, sołtys Sołectwa Rudno p. Bernadeta Fitzke oraz przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej p. Monika Smeja.

Całą uroczystość uświetniła oprawa artystyczna, przygotowana przez uczniów klas II i III, którzy swym występem nawiązali do rozpoczynającego się  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Tygodnia Praw Dziecka”. Młodzi artyści zachwycili widzów scenką gwarową, którą zaprezentowali niedawno podczas Festiwalu Gwary Śląskiej w Wielowsi, zdobywając zaszczytne I miejsce. Pochwalili się również talentem wokalnym i zaśpiewali piosenkę o prawach dzieci. 

Otwarta Sala Doświadczania Świata będzie służyła uczniom i wychowankom ZSP w Rudnie, a zajęcia będzie prowadził w niej certyfikowany terapeuta Snoezelen.

Skip to content