44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Szkoła pamięta

    W okresie, w którym w szczególny sposób wspominamy naszych bliskich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie po raz kolejny włączył się w ogólnopolską akcję „Szkoła pamięta”, której celem było zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach, szczególnie tych związanych z historią danego miejsca i regionu. Wśród podjętych działań znalazło się odwiedzanie lokalnego cmentarza, by w ciszy  i zadumie przywołać pamięć o zmarłych oraz uporządkować ich miejsca spoczynku.

W ramach akcji uczniowie i wychowankowie naszego Zespołu odwiedzili również pomniki upamiętniające osoby zmarłe w obozach dla internowanych oraz tych, którzy zaginęli i polegli w II wojnie światowej. 

Wszystkie podjęte działania poprzedziły rozmowy przeprowadzone w klasach i grupach przedszkolnych, aby uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bliskich, ale i  bohaterach naszej wolności.

Krótka fotorelacja z wydarzenia została zamieszczona na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie #SzkołaPamięta2023

 

 

Skip to content