44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

SZKOŁA Z MISJĄ

 
Jesteśmy niezwykle wdzięczni za Waszą pomoc. Dzięki darom, które
nam  przekazaliście będziemy mogli pomóc wielu potrzebującym.
 
Dziękujemy za Waszą wrażliwość na losy najuboższych mieszkańców
świata. To wspaniałe, że w pomoc angażujecie swoich podopiecznych i
od najmłodszych lat uczycie ich zauważać potrzeby drugiego
człowieka.
 
Z ogromną radością chcielibyśmy przyznać Waszej placówce tytuł
„SZKOŁA Z MISJĄ”.

 

Skip to content