44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

„Zaprojektuj logo Szkoły Podstawowej w Rudnie”

I miejsce: Magdalena Kucza- uczennica II klasy Szkoły Podstawowej
w Rudnie 
II miejsce: Natalia Dymarek- uczennica III klasy Szkoły Podstawowej
w Rudnie 
III miejsce: Tymon Szołtysek- uczeń klasy II Szkoły Podstawowej
w Rudnie

wyróżnienie:
Zofia Szubert- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w  Rudnie 
Franciszek Kaduk-  Przedszkole Publiczne w Rudnie 

Uczestnicy:

KL.I
Karolina Kaduk
Mikołaj Pierończyk
Marta Muskalla
Sara Sigmundczyk
Tomasz Grzelak

Kl.II
Natan Mazur
Diana Tkach
Dagmara Urbanek

Kl.III
Oliwier Chmurczyk
Hanna Kucza
Paweł Cieślik
Maria Miesiączek

 

Gratulujemy !

Skip to content