44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

2 kwietnia Światowy Dzień Autyzmu

2 kwietnia

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

 

Fragment artykułu zamieszczonego na stronie www.niebieskieigrzyska.pl

Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm, obok takich chorób jak nowotwory, cukrzyca i AIDS, za jeden z najpoważniejszych cywilizacyjnych problemów zdrowotnych. Według amerykańskich danych statystycznych już 1 na 54 dzieci rodzi się zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zaburzenie ze spektrum autyzmu diagnozuje się cztery razy częściej u chłopców niż u dziewczynek.  Autyzm jest jednym z najczęściej diagnozowanych i jednym z najpoważniejszych zaburzeń rozwojowych. Na przestrzeni ostatnich lat możemy zaobserwować znaczny wzrost liczby dzieci z autyzmem.

Co to jest autyzm?

Autyzm od samego początku definiowano przez symptomy. Osiowymi objawami są nieprawidłowości w obrębie komunikacji społecznej oraz występowanie ograniczonych, powtarzających się wzorców zachowań, zainteresowań i form aktywności. U niektórych dzieci objawy te widoczne są od chwili urodzenia, inne rozwijają się prawidłowo nawet do około trzeciego roku życia, po czym następuje regres. Rozwój fizyczny dzieci z autyzmem bardzo często przebiega prawidłowo, zaczynają one siadać i chodzić we właściwym czasie. Dopiero w późniejszym okresie życia mogą się uwidaczniać pewne dysfunkcje w tym zakresie (na przykład zaburzona koordynacja ruchowa). Z kolei rozwój intelektualny jest zazwyczaj bardzo nieharmonijny. Najczęściej lepiej rozwijają się umiejętności oparte na percepcji wzrokowej, takie jak układanie puzzli czy zapamiętywanie rozkładu przedmiotów w pomieszczeniu. Niestety takie „wyspowe” zdolności zazwyczaj nie mają wpływu na poprawę ogólnego poziomu funkcjonowania. Autyzm stosunkowo często jest sprzężony z niepełnosprawnością intelektualną. Obraz autyzmu jest bardzo zróżnicowany. Oznacza to, że nie wszystkie zachowania muszą występować u każdej osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Również stopień nasilenia objawów może być rożny

 

 

Zachowania wskazujące na autyzm – objawy autyzmu

Do objawów, które zdecydowanie powinny zaniepokoić rodziców i opiekunów, należą:

 • brak kontaktu wzrokowego,
 • brak reakcji na imię,
 • brak umiejętności zabawy,
 • brak dążenia do nawiązywania relacji z dorosłymi i rówieśnikami,
 • trudności w okazywaniu emocji,
 • bardzo słabe rozumienie poleceń,
 • brak lub nieprawidłowy rozwój mowy,
 • manieryzmy ruchowe,
 • specyficzne zainteresowania,
 • trudności w akceptowaniu zmian,
 • występowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych.

 

 

Więcej informacji związanych z w/w tematem można znaleźć na stronie www.niebieskieigrzyska.pl w materiałach ogólnodostępnych Fundacji Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Skip to content