44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Od  14 do 20 kwietnia trwa XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jest to szczególny czas, w którym poprzez pochylanie się nad kartami Pisma Świętego samemu lub rodzinie, każdy wierny może kształtować duchowość, pogłębiać rozumienie Objawienia Bożego zgodnie z nauką Kościoła oraz ożywiać i pogłębiać wiarę.
Z tej okazji uczniowie klas I – III mieli możliwość zaprezentować przyniesione z domu egzemplarze Pisma Świętego i przedstawić w swojej klasie. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w akcji biblijnej  i zaangażowanie dzieci  oraz ich rodzin.
Skip to content