44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Nadanie szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudnie – wyjątkowe imię dla wyjątkowej szkoły

 

 

Dzień 11 czerwca 2024 r. był dla całej społeczności Szkoły Podstawowej w Rudnie dniem wyjątkowym, gdyż właśnie w tym dniu odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

 

Pomysł wyróżnienia rudnowskiej szkoły takim właśnie imieniem został zainicjowany 26 kwietnia 2023 roku, kiedy to do gabinetu Pani Dyrektor Ewy Dohrmann zapukali członkowie Samorządu Uczniowskiego z odręcznie napisanym pismem. Była to prośba nadania Szkole Podstawowej w Rudnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. Bardzo szybko Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowały tę propozycję. Również władze gminy poparły ich plany. Nie mogło zabraknąć ponadto ogromnego wsparcia ze strony p. Marka Michalaka reprezentującego Kapitułę Orderu Uśmiechu.

 

Zwieńczeniem wytężonej pracy była czerwcowa uroczystość. O godz. 9:00 w kościele parafialnym została odprawiona msza św. w intencji całej społeczności szkolnej, którą uświetnił swoim śpiewem zespół „Do Usłyszenia Rudno”. Następnie wszyscy zebrani na czele z rudnowską orkiestrą „Sami Swoi” udali się do budynku szkoły, gdzie odbyła się główna część uroczystości.

 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego Pani Dyrektor Ewa Dohrmann wyjaśniła, skąd wziął się pomysł nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu: „Wybierając dla szkoły imię, kierowaliśmy się przekonaniem, iż patroni powinni reprezentować wartości ważne dla wychowania młodego pokolenia. Wybór Kawalerów Orderu Uśmiechu na Patronów rudnowskiej szkoły wydawał się oczywistą konsekwencją różnorodnych działań mających na celu upowszechnianie praw dzieci oraz wieloletniej współpracy z p. Markiem Michalakiem, który od 2007 roku pełni funkcję Kanclerza Kapituły Orderu Uśmiechu. Sam otrzymał to odznaczenie od dzieci. Podczas spotkań z uczniami naszej szkoły p. Michalak wielokrotnie poruszał sprawy związane z przyznawaniem Orderu Uśmiechu oraz przywoływał sylwetki osób, które to odznaczenie otrzymały”.

 

Przypomnijmy, że wśród Kawalerów Orderu Uśmiechu znalazło się wiele autorytetów, wzorów do naśladowania, jak np. Matka Teresa z Kalkuty, Astrid Lindgren  Ewa Szelburg-Zarembina, Majka Jeżowska, Eleni i wiele innych osób o wielkim sercu, wrażliwych na ludzką krzywdę, dla których miłość do drugiego człowieka jest najważniejsza, wcielających w życie korczakowskie przesłanie „Nie ma dzieci – są ludzie”.

 

Właśnie te wartości pracownicy rudnowskiej szkoły oraz rodzice pragną przekazywać swoim wychowankom, chcąc  uwrażliwiać ich na ludzką krzywdę, ucząc tolerancji i bezinteresowności. Pragną, by byli oni ludźmi dobrymi, wrażliwymi, empatycznymi, kreatywnymi i wyjątkowymi a dokonania Kawalerów Orderu Uśmiechu będą motywowały ich do wysiłku i odpowiedzialności za proces kształtowania i doskonalenia własnych charakterów.

 

W tym ważnym dla całej społeczności Rudna dniu nie mogło zabraknąć gości. Znaleźli się wśród nich: p. Marek Michalak – Kanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu, Kawaler Orderu Uśmiechu, p. Wojciech Łempicki – Dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach, p. Aleksandra Kruszyńska – Wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli w ROME „Metis” w Katowicach, p. Artur Żółtowski – Zastępca Wójta Gminy Rudziniec, p. Danuta Czok – Dyrektor GOK Rudziniec w Poniszowicach, p. Sylwia Stopa – Dyrektor CUW w Rudzińcu, p. Dorota Stawiarska Prezes Fundacji „Nie będziesz szła sama”,  p. Piotr Klita w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, p. Brygida Gomolla – Inspektor Oświaty w Gminie Rudziniec, p. Sebastian Kałuża – Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz przewodniczący  Komisji ds.  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, p. Bernadeta Fitzke – Radna oraz Sołtys Sołectwa Rudno, p. Marek Wyciślok – Radny Sołectwa Rudno, p. Elwira Kaczmarczyk z KGW Rudno, ks. proboszcz Tomasz Wieczorek, p. Monika Smeja – Przewodnicząca Rady Rodziców SP w Rudnie wraz z p. Jesiką Szołtysek Zastępcą Przewodniczącej Rady Rodziców SP w Rudnie, p. Moniką Biskupek Skarbnikiem Rady Rodziców SP w Rudnie, p. Genowefa Dąbrowska, która  przed laty była dyrektorem szkoły w Rudnie oraz ludzie, którzy pracowali na rzecz szkoły, którzy wspierali jej działania oraz służyli pomocą:. p. Magdalena Stochaj, p. Gabriela Manowska-Ignacy, p. Sebastian Böhm, członkowie Rady Rodziców. Nie zabrakło też absolwentów na czele z Andreą Bobeł, Emilią Miesiączek i Julią Dohrmann. Również w szeregach orkiestry „Sami Swoi” znaleźć można osoby związane z SP w Rudnie.

 

Następnie przyszedł czas na występ artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły pod opieką nauczycieli: p. Małgorzaty Pfeiffer i p. Iwony Bieniek. Młodzi artyści wprowadzili widzów w baśniowy świat króla Maciusia I i przypomnieli wszystkim główną myśl Janusza Korczak, że dziecko to także człowiek. Nawiązali również do kontynuatorów korczakowskiej idei i ich działalności na rzecz upowszechniania praw dzieci. Pojawił się też akcent regionalny, gdyż rudnowscy znawcy gwary śląskiej porosprawiali, jak to piyrwy w szkole boło. Podsumowaniem występu było wspólne zaśpiewanie hymnu szkoły skomponowanego przez p. Karolinę Czok do tekstu p. Bożeny Kaczmarczyk-Gwóźdź.

 

Po odczytaniu listów gratulacyjnych wszyscy udali się przed budynek szkoły, gdzie dokonano przecięcia wstęgi i odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Potem przyszedł czas na świętowanie na szkolnym boisku, gdzie na uczestników czekał ogromny tort i inne smakołyki przygotowane przez Radę Rodziców. Dzieci szkolne i przedszkolne miło spędziły czas na beztroskiej zabawie.  Przygrywał im zespół CoderoSax.

 

Nie byłoby nadania szkole imienia bez zaangażowania i wsparcia wielu osób. Śmiało można oceniać, że uroczystość ta była efektem wieloletnich działań całej społeczności Rudna i jest najlepszym dowodem na to, że „chcieć to móc”, bo działając wspólnie można osiągnąć wiele.

Skip to content