44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Sukcesy i osiągnięcia

Rok szkolny 2023/ 2024

Rodzaj konkursu, zasięg Uczestnicy Osoba prowadząca
XVI WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI I PROZY
KS. JANA TWARDOWSKIEGO
Sara Sigmundczyk kl. I

Damara Urbanek kl. II

mgr Krystyna Kwiecień
Kawalerowie Orderu Uśmiechu – konkurs plastyczny organizowany w ZSP w Rudnie I miejsce:
Sara Sigmundczyk kl. III miejsce:Dagmara Urbanek kl. II

III miejsce:

Milena Böhm

Wyróżnienie:

Karolina Kaduk kl.I

Karol Lukaschowitz kl.III

mgr Kamila Żabiuk
Zaprojektuj Logo Szkoły Podstawowej w Rudnie I miejsce: Magdalena Kucza- uczennica II klasy Szkoły Podstawowej
w Rudnie 
II miejsce: Natalia Dymarek- uczennica III klasy Szkoły Podstawowej
w Rudnie 
III miejsce: Tymon Szołtysek- uczeń klasy II Szkoły Podstawowej
w Rudniewyróżnienie:
Zofia Szubert- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w  Rudnie 
Franciszek Kaduk-  Przedszkole Publiczne w Rudnie
mgr Iwona Bieniek

mgr Piotr Szczepaniak

Ozdoba Świąteczna Choinkowa – konkurs przedszkolny Wyróżnienie z grupy Tygrysków otrzymali:

Zoja Zwiernik, Leopold Górski, Hubert Urbanek i Oskar Choroba

Wyróżnienie z grupy Misiów otrzymali:

Bianka Mynarek, Agata Napieracz i Wiktor Jędrzyca

mgr Sandra Żółtek
Miejski Konkurs Kolędy Niemieckiej I miejsce :

Blanka Choroba

mgr Małgorzata Mamok – Migurska
SZKOLNY KONKURS RELIGIJNO -PLASTYCZNY O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU Klasa 1

Tomasz Grzelak – 1miejsce

Karolina Kaduk – 1miejce

Mikołaj Pierończyk – 2miejsce

Karolina Urbanek – 2miejsce

Teodor Górski – 3miejsce

Anna Pater – 3miejsce

Sara Sigmundczyk -3miejsce

Adam Kunce – wyróżnienie

Klasa 2

Szołtysek Tymon – 1miejsce

Dagmara Urbanek – 2miejsce

Natan Mazur – 3miejsce

Magdalena Kucza – wyróżnienie

 

Klasa 3

Paweł Cieślik – 1miejsce

Maria Miesiączek – 2miejsce

Eryk Migas – 3miejsce

 

mgr Krystyna Kwiecień
SZKOLNY KONKURS RELIGIJNO-PLASTYCZNY Z OKAZJI 100 ROCZNICY KONSEKRACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO Klasa 1

I miejsce: Tomasz Grzelak, Karolina Kaduk, Mikołaj Pierończyk.

Klasa 2

I miejsce: Magdalena Kucza,  Hlieb Raznatovskyi, Sviatoslav Tkach

Klasa 3

I miejsce: Natalia Dymarek, Hanna Kucza, Maria Miesiączek.

Wyróżnienie:

Oliwier Chmurczyk i Eryk Migas

mgr Krystyna Kwiecień
Gminne Zawody Sportowe Piłki Nożnej klas I – III III miejsce: Alan Grajlich, Paweł Cieślik, Eryk Migas, Karol Lukaschowitz, Hanna Kucza, Magda Kucza, Tymon Szołtysek, Natan Mazur, Hlieb Raznatovskyi, Sviatoslav Tkach mgr Piotr Szczepaniak
III Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji, Prozy i Pieśni Josepha von Eichendorffa Wyróżnienie: Milena Böhm mgr Małgorzata Mamok – Migurska
Festiwal Piosenki „Kochajmy Polskę z całych sił!” I miejsce :

Marysia Miesiączek

mgr Ewa Dohrmann
Festiwal Piosenki „Kochajmy Polskę z całych sił!” II miejsce w kategorii grupy przedszkolne:

Aleksandra Kowalska, Bianka Mynarek, Roksana Napieracz, Hanna Błach, Marceli Baranek, Kacper Witkowski, Martyna Musioł, Ewa Lukaschowitz oraz Ksawery Jędrzyca

Karolina Czok
Festiwal Gwary Śląskiej I miejsce w kategorii klas I – III: Marysia Miesiączek, Karol Lukaschowitz, Oliwier Chmurczyk  dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp. Rodzaj konkursu, zasięg Uczestnicy Osoba prowadząca
  Festiwal wiersza pod tytułem „Bezpieczne wakacje” I miejsce : Blanka Choroba Mgr Sandra Żółtek
  Szkolny Konkurs religijno – plastyczny „Pieśni Maryjne” Kategoria klas 1-3:
I miejsce – Dagmara Urbanek z klasy 1
II miejsce – Maria Miesiączek z klasy 2
III miejsce – Laura Stochaj z klasy 3
Wyróżnienie – Tymon Szołtysek z klasy 1 KATEGORIA KLAS 4-6
I miejsce – Sonia Brzoza z klasy 4
II miejsce – Maria Smyczek z klasy 4
Wyróżnienie –Rafał Stochaj z klasy 6
Mgr Krystyna Kwiecień
  I Szkolny Konkurs Znajomości Mitów „Z wizytą na Olimpie” dla uczniów kl. V-VI: I miejsce: Nicola Kałuża, Oliwia Bohm

III miejsce: Oliwier Wyciślok

Wyróżnienie: Milena Kałuża

 

Dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
   I Szkolny Konkurs Znajomości Legend i Baśni pt. „W świecie legend i baśni” dla uczniów kl. IV I miejsce: Maksymilian Twardowski

II miejsce: Maria Smyczek

III miejsce: Rozalia Grobosz

Wyróżnienie: Sonia Brzoza

Dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
  III Gminny Festiwal Piosenki Polskiej w Kleszczowie
  1. Marysia Miesiączek – Grand Prix
  2. Oliwia Bohm i Nicola Kałuża – I miejsce w kat. IV-VIII duet
  3. Sonia Brzoza – wyróżnienie w kat. IV-VIII solistka
  4. Milena Bohm i Natalia Dymarek – wyróżnienie w kat. I-III duet.
Mgr Małgorzata Mamok – Migurska, Mgr Ewa Dohrmann
  Kangur Matematyczny 2023 Wyróżnienie: 

klasa II: Natalia Dymarek

klasa IV: Maksymilian Twardowski

 
  „Mój dzień bez wody” organizowany przez fundację Unikum I miejsce : Grupa „Misie” Mgr Marianna Bury
  VIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim „Lesen beflügelt” Wyróżnienie : Nicola Kałuża Mgr Małgorzata Mamok – Migurska
  Finał XX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Spotkania Zamkowe” I miejsce w kategorii klas IV – VI:

Nicola Kałuża

Dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
  Zawody sportowe dwa ognie III miejsce:
Elena Mynarek, Milena Urbańczyk, Julia Marks, Zofia Wiśniewska, Hanna Kucza, Alan Grajlich, Paweł Kloj, Wojciech Pawletko, Eryk Migas, Natan Molata
Mgr Piotr Szczepaniak
  Konkurs przedszkolny pt. „Ruch to zdrowie, każdy przedszkolak Ci to powie” I miejsce : Tamara Urbanek

II miejsce : Piotr Kloj

III miejsce: Julian Pierończyk

Wyróżnienie: Marta Muskalla, Roksana Napieracz, Sara Sigmundczyk

Mgr Kamila Żabiuk
  Olimpiada gier i zabaw klas I – III I miejsce:

Alan Grajlich, Hanna Kucza, Natalia Dymarek, Oliwier Chmurczyk, Milena Urbańczyk, Paweł Cieślik, Wojciech Pawletko, Elena Mynarek, Laura Stochaj, Paweł Kloj 

Mgr Piotr Szczepaniak
  Mały OKR 2023 W kategorii kl. I-III:

II miejsce – Oliwier Chmurczyk 
III miejsce – Karol Lukaschowitz 

W kategorii kl. IV-VI:

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji Gminy Rudziniec – Nicola Kałuża

mgr Małgorzata Pfeiffer, dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
  Ekoozdoba choinkowa  W kategorii I-III najlepsze prace wykonali:  Natan Mazur, Eryk Migas, Magdalena Kucza oraz Karol Lukaschowitz.

Wyróżnienie otrzymali: Hanna Kucza, Milena Urbańczyk, Natalia Dymarek.
 
W kategorii IV-VI wyróżnienia otrzymali:  Olivier Janas, Dominik Gola, Sonia Brzoza.
pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec
  Szkolny Konkurs Literacko – Religijny „List do św. Mikołaja”
  1. Kategoria kl. I-III:

I miejsce – Dagmara Urbanek, Paweł Cieślik

Wyróżnienia – Milena Urbańczyk, Paweł Kloj

2. Kategoria kl. IV-VI:

I miejsce – Maria Smyczek

wyróżnienia: Nicola Kałuża, Maksymilian Twardowski 

Dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
  Szkolny Konkurs Plastyczno – Religijny „Wizerunek św. Mikołaja”
  1. Kategoria „Przedszkole”:

I miejsce – Karolina Kaduk

wyróżnienia – Sara Sigmundczyk, Blanka Choroba, Mikołaj Pierończyk, Julian Pierończyk

2. Kategoria kl. I-III:

I miejsce – Julia Marks

wyróżnienia – Maja Kaczyńska, Natalia Dymarek

3. Kategoria kl. IV-VI:

I miejsce – Paulina Molata

wyróżnienie – Andrii Tkach

Dr Bożena Kaczmarczy – Gwóźdź

Mgr Krystyna Krusiec 

  Kochajmy Polskę z całych sił! I miejsce : grupa przedszkolna w składzie: Karolina Kaduk, Karolina Urbanek, Viviana Smeja, Lena Heinen, Adam Kunce, Ryszard Wiśniewski, Tomasz Grzelak, Mikołaj Pierończyk Mgr Marianna Bury
  Festiwal Gwary Śląskiej  kategoria kl. IV – VI:
III miejsce: Wiktoria Kunce 
Dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
   XXXII Otwartych Mistrzostwach Śląska Modeli Plastikowych  Rafał Stochaj zdobył Puchar Młodzika za model „M32B1” oraz I miejsce za pojazdy wojskowe gąsienicowe w kategorii Młodzik

Laura Stochaj dwa III miejsca za śmigłowiec oraz dioramę lądową również
w kategorii Młodzik

 
  Gminne zawody piłki nożnej dla chłopców Chłopcy w składzie: Wojciech Muskalla, Oliwier Wyciślok, Rafał Stochaj, Dawid Depta, Kacper Klein, Kacper Depta, Olivier Janas zajęli V miejsce Mgr Piotr Szczepaniak
  Gminne zawody piłki nożnej dla dziewcząt Dziewczyny w składzie: Hanna Biskupek, Oliwia Bohm, Weronika Tworuszka, Nikola Kałuża, Milena Kałuża, Marta Wolny, Paulina Molata zajęły III miejsce Mgr Piotr Szczepaniak

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. Rodzaj konkursu, zasięg Uczestnicy Osoba prowadząca
  V Międzywojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Piękno Śląskich Lasów: jak Feniks z popiołów (1992-2022)”  Wyróżnienie w kategorii praca literacka – Nicola Kałuża

Wyróżnienie – Oliwia Böhm

Dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
  „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA w Gminie Rudziniec”

Kategoria klasy

I – III

II miejsce Paweł Cieślik  

II miejsce Eryk Migas  

III miejsce Karol Lukaschowitz  

Wyróżnienie Hanna Kucza 

Kategoria klasy IV – VI

Wyróżnienie – Vladislav Stelmakov 

Wyróżnienie – Andrij Tkach 

Dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
  XVII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Uczniów KL. I-III. II miejsce: Karol Lukaschowitz Mgr Małgorzata Prochota
  XIX Powiatowy  Konkurs Recytatorski „Spotkania Zamkowe” Toszek 2022 – kolejny etap  III miejsce – Nicola Kałuża Dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
  VII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim „Lesen beflügelt”

 

II miejsce – Nicola Kałuża

Wyróżnienie – Marta Wolny

Mgr Małgorzata Mamok – Migurska
  „Olimpiada Gier i Zabaw Klas I – III”

 

IV miejsce: Elena Mynarek, Hanna Kucza, Sonia Brzoza, Laura Stochaj, Milena Urbańczyk, Kamil Strzępek, Dominik Gola, Fabian Jacek, Alan Grajlich, Natan Molata Mgr Piotr Szczepaniak
  Gminny Powiatowy XIX Konkurs Recytatorski „Spotkania Zamkowe” Toszek 2022 I miejsce – Oliwia Böhm

I miejsce – Nicola Kałuża

Dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
  VII Ogólnopolski Konkurs na Gadkę „Gadajcie, w co wasze dziadki się bawili” Magdalena Kucza -Wyróżnienie oraz dyplom dla Najmłodszej Uczestniczki  Dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
  VII Ogólnopolski Konkurs na Gadkę „Gadajcie, w co wasze dziadki się bawili” Kategoria dzieci: Magdalena Kucza – finalistka Dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
   „Dwa ognie usportowione klas I –III”
VI miejsce: Elena Mynarek, Kacper Depta, Zofia Wiśniewska, Laura Stochaj, Milena Urbańczyk, Kamil Strzępek, Dominik Gola, Weronika Tworuszka, Alan Grajlich, Natan Molata Mgr Piotr Szczepaniak
  Szkolny konkurs artystyczny „Baśniowa Postać w Obiektywie” KATEGORIA I – PRZEDSZKOLAKI

I miejsce-  Sara Sigmundczyk

II miejsce-  Julian Pierończyk

III miejsce- Roksana Napieracz

KATEGORIA II – UCZNIOWIE KLAS I-III

I miejsce- Karol Lukaschowitz klasa I

 II miejsce

 Fabian Jacek klasa 1

Laura Stochaj klasa 2

III miejsce

Maria Miesiączek klasa 1

Alan Grajlich klasa 1

KATEGORIA II- UCZNIOWIE KLAS IV-VI

I miejsce- Hanna Biskupek  klasa IV

Mgr Małgorzata Pfeiffer
  Konkurs plastyczny pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec pt. „Wielkanocna Kurka” Kategoria klasy

I – III:

I miejsce – Sonia Brzoza

II miejsce – Julia Marks

II miejsce – Fabian Jacek

III miejsce – Dagmara Szczęsny

Wyróżnienie – Maria Miesiączek, Oliwia Tkocz, Alan Mazur, Kamil Strzępek. Paweł Cieślik

 
  Wokalny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Maleńkiemu po sąsiedzku” III miejsce: Oliwia Böhm Mgr Iwona Bieniek
  Szkolny Konkurs „Kartka Świąteczna”

Klasa I:

I miejsce – Paweł Cieślik

II miejsce – Maria Miesiączek

III miejsce – Fabian Jacek

Klasa II:

I miejsce – Julia Marks

II miejsce – Elena Mynarek

III miejsce – Zofia Wiśniewska

Klasa III:

I miejsce – Rozalia Grobosz 

II miejsce – Paulina Prochota

III miejsce – Maria Smyczek

Klasa IV:

I miejsce – Hanna Biskupek

II miejsce – Paulina Molata

III miejsce – Kacper Klein

Klasa V:

I miejsce – Nicola Kałuża 

II miejsce – Oliwia Böhm

III miejsce – Milena Kałuża 

 
   Konkurs Kolędy Niemieckiej „Alle Jahre Wieder”  I miejsce: Milena Böhm Przedszkole Publiczne w Rudnie  Mgr Małgorzata Mamok – Migurska
  II Festiwal Modelarski Gminy Rudziniec 

Puchar Wójta Gminy Rudziniec: Rafał Stochaj

Wyróżnienie: Laura Stochaj

 
  Mistrzostwa Gliwic Modeli Halowych w klasie modeli styropianowych I miejsce: Rafał Stochaj   
  Festiwal Gwary Śląskiej w Wielowsi – online Kategoria klas I – III:

II miejsce: Maria Smyczek

Kategoria klas IV – VI:

I miejsce: Wiktoria Kunce

II miejsce: Hanna Biskupek

III miejsce: Milena Kałuża oraz Nicola Kałuża

Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi
  Konkurs gwary śląskiej pt.
„Godomy po naszymu”

I miejsce: Wiktoria Kunce kl. V

II miejsce: Nicola Kałuża kl. V

III miejsce: Milena Kałuża: kl. V

Wyróżnienie: Hanna Biskupek kl. IV

 Dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
  XXXI Otwarte Mistrzostwa Śląska Redukcyjnych Modeli Plastikowych  Zwycięstwo w kategorii „Młodzik”: Rafał Stochaj kl. V  
  ISKRA 4 – konkurs modelarski Zwycięstwo w kategorii „Skrzat”: Laura Stochaj kl. II  

ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp. Rodzaj konkursu, zasięg Uczestnicy Osoba prowadząca
  VI Ogólnopolski Konkurs na Gadkę „Gadajcie, coście we wsi jadali” Kategoria wiekowa „dzieci”:
Wyróżnienie: Maria Miesiączek, Paulina Rypińska 
dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
  II Ogólnopolski Konkurs Języka 
Niemieckiego „Rekcja Czasownika”
Finalistka: Julia Choroba kl. VI mgr Małgorzata Mamok – Migurska
  Gminny konkurs plastyczny „Pisanki, kraszanki, jajka malowane…”

Kategoria wiekowa 3-4 l:
I miejsce- Karolina Kaduk
Wyróznienie: Szymon Rypiński, Ewa Lukaschowitz, Karolina Urbanek

Kategoria wiekowa 5-6 l:
I miejsce- Marlena Gajda

GOK Rudziniec
Gmina Rudziniec
  Gminny konkurs plastyczny „PALMA WILEKANOCNA”

Kategoria wiekowa uczniowie klas I-III:

II miejsce- Hanna Biskupek
III miejsce- Alan Mazur
Wyróżnienie: Laura Stochaj, Paulina Prochota

Kategoria konkursowa „Rodzina”:
II miejsce – Rodzina Smyczek

GOK Rudziniec
Gmina Rudziniec
  Szkolny konkurs recytatorski z języka angielskiego

I miejsce – Paulina Mika klasa 6

II miejsce – Jakub Böhm klasa 4

III miejsce – Olivier Janas klasa 4

oraz

Wyróżnienie – Hanna Biskupek klasa 3

mgr Justyna Zander
  Pomagamy Ptakom Przetrwać Zimę – konkurs szkolny

kategoria I  – uczniowie klas I-III:
I miejsce – Dominik Gola kl. II
II miejsce –  Krzysztof Pawletko kl. III
III miejsce – Elena Mynarek kl. I
wyróżnienie – Paulina Prochota kl.II
wyróżnienie: Hanna Banach kl. II

kategoria II – uczniowie klas IV- VI:
I miejsce – Oliwia Böhm, Olivier Janas kl. IV
II miejsce –  Wiktoria Kunce kl. IV
wyróżnienie – Adam Rys kl. VI

mgr Małgorzata Pfeiffer
  Listy do Św. Mikołaja – konkurs szkolny

I miejsce – Wiktoria Kunce, kl. IV

II miejsce – Gabriel Sklorz, kl. VI

III miejsce – Olivier Janas, kl. IV

wyróżnienie – Adam Rys, kl. VI

dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
  Konkurs Mikołajkowy

Laura Stochaj kl. I
Paulina Prochota kl. II
Maksymilian Twardowski kl. II
Rozalia Grobisz kl.II
Sonia Brzoza kl. II
Maria Smyczek kl.II
Rafał Stochaj kl. VI

GOK Rudziniec
Gmina Rudziniec
  Jesień wokół nas – konkurs szkolny

I miejsce : Julia Marks- uczennica klasy I
Rozalia Grobosz–uczennica klasy II
Hanna Biskupek uczennica klasy III

II miejsce: Szymon Sigmundczyk- uczeń klasy 1
Maksymilian Twardowski–uczeń klasy II
Szymon Niewolik- uczeń klasy VI

III miejsce: Laura Stochaj- uczennica klasy I
Alan Mazur- uczeń klasy II
Sonia Brzoza- uczennica klasy II

mgr Iwona Merkel
  Warzywno – owocowe dziwolągi – konkurs przedszkolny

I miejsce: Paweł Cieślik
II miejsce: Fabian Jacek
III miejsce: Mikołaj Pierończyk

mgr Marianna Bury
mgr Sandra Żółtek
mgr Kamila Żabiuk


ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp. Rodzaj konkursu, zasięg Uczestnicy Osoba prowadząca
1. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Leon” Klasa I: Jan Wiśniewski  V miejsce, Rozalia Grobosz oraz Kamil Strzępek VII, Paulina Prochota VIII miejsce
Weronika Tworuszka IX miejsce, Maria Smyczek X miejsce
Aleksander Ptaszek XI miejsce Maksymilian Twardowski IX miejsce  Klasa II:  Biskupek Hanna IX miejsce, Paulina Molata XI i Ulbrich Bartosz XXVIKlasa III:  Marta Wolny  VI miejsce
Janas Olivier IX, Milena Kałuża XI. Wiktoria Kunce, Oliwier Wyciślok i Nicola Kałuża miejsce XII.
mgr Iwona Merkel
2. Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA Praca indywidualna:
Anna Nitkiewicz kl. VI oraz Maria Dymarek kl. V
Dobre wyniki z testu otrzymali:
w kategorii „Młodzik”: Marlena Rapsiewicz
w kategorii „Maluch”: Wojciech Muskalla oraz Nicola Kałuża z kl. III
mgr Małgorzata Prochota
 3. Kangur Matematyczny 2020 Kategoria Beniamin:
Wyróżnienie:
Mateusz Drost kl. V oraz Jakub Blaszczyk kl. VI
mgr Małgorzata Prochota
 4. Powiatowy Konkurs Recytatorski: konkurs zdalny Finalistki:
Anna Nitkiewicz
Natalia StrzępekW kategorii klas VI – VIII:
II miejsce: Dagmara Pawletko
mgr Małgorzata Prochota

dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź

5.  V Ogólnopolski Konkurs na Gadkę Kategoria dzieci:
II miejsce: Milena Kałuża
III miejsce: Błażej Dyka
Kategoria młodzież:
III miejsce: Marlena Rapsiewicz
dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź
6.  „Dlaczego warto uczyć się języków obcych”: zdalny konkurs szkolny I miejsce: Marlena Rapsiewicz kl. VI
II miejsce: Natalia Strzępek kl. VI
III miejsce: Laura Ptaszek kl. V
Wyróżnienie: Błażej Dyka kl. V
mgr Małgorzata Mamok – Migurska
  Przedszkolny konkurs pt. 
„Praca Strażaka”
Kategoria wiekowa 5 – 6 lat:

I miejsce: Tymon Szołtysek
II miesjce: Karol Lukaschowitz
III miejsce: Fabian Jacek
Wyróżnienie: Paweł Cieślik

Kategoria wiekowa 3 – 4 lat:
Wyróżnienie: Ryszard Wiśniewski

mgr Kamila Żabiuk
 7. „Zostań w domu z Gminą Rudziniec” Nagrodzeni:
Wiktoria Skrobek w kategorii kl. IV- VI
Rafał Stochaj w kategorii kl. I – III
GOK Rudziniec
Gmina Rudziniec
8.  „Moja Najpiękniejsza Pisanka”: zdalny konkurs szkolny Grand Prix: Hanna Banach kl. I
I miejsce: Kacper Klein kl. I oraz Rozalia Grobosz
II miejsce: Rafał Stochaj kl. III oraz Kamil Strzępek kl. IWyróżnienie: Maria Smyczek kl. I oraz Sonia Brzoza kl. I
mgr Małgorzata Prochota
9.  „Woda – bo dzieci są ważne” : konkurs zdalny Nagrodę za prace otrzymały:
Rozalia G
Hanna B
Nagrody za udział w konkursie otrzymali:
Zuzanna N
Paulina M
Grzegorz N
mgr Iwona Merkel
 10. Eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2020”  II miejsce w kategorii kl. I – III Oliwia Böhm 

III miejsce w kategorii kl. IV – VI Paulina Mika

mgr Krystyna Krusiec

 

dr Bożena Kaczmarczyk – Gwóźdź 

 

 11.

Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna

Natalia Strzępek – tytuł Laureatki
dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
12. 

Konkurs rejonowy pt. „O Śląsku po śląsku” na gawędę w gwarze śląskiej  o dniu z życia dziecka/ucznia

Nicola Kałuża – wyróżnienie w kategorii kl. I-III
Marlena Rapsiewicz – wyróżnienie w kategorii kl. IV-VI
dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
13.

I  Szkolny Turniej Szachowy

Zwycięzcami w kategorii I-III zostali:
I miejsce: Rafał Stochaj
II miejsce: Wojciech Muskala
III miejsce: Hanna Banach
Zwycięzcami w kategorii klas V-VI zostali:
I miejsce: Natalia Strzępek
II miejsce: Mateusz Drost
III miejsce: Paulina Mika
 
mgr Beata Jarczewska
14. 

Szkolny Konkurs Ortograficzny

I miejsce: Anna Nitkiewicz
II miejsce: Jakub Krzak
III miejsce: Dagmara Pawletko
 dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź
15. 

Konkurs religijny

Paulina Mika kl. V mgr Krystyna Kwiecień
 16.

XIV Miejski Konkurs Kolędy Niemieckiej

III miejsce

Wiktoria Skrobek (kl . VI)– solistka, dzwonki
Marlena Rapsiewicz (kl . VI)– solistka, dzwonki
Jakub Blaszczyk (kl . VI)– solista, dzwonki
Dagmara Pawletko (kl . VI)– chórek, dzwonki
Natalia Strzępek (kl . VI)– chórek, dzwonki
Anna Nitkiewicz (kl. kl . VI)– chórek, dzwonki
Wiktoria Wrzeszcz (kl . VI)– chórek, dzwonki
Ksawery Maciołek (kl . VI)– chórek, dzwonki

Mgr Małgorzata Mamok – Migurska
 17. XIV Festiwal Gwary Śląskiej w Wielowsi Kategoria monolog, kl. IV-VI:

II miejsce – Marlena Rapsiewicz

II miejsce – Jakub Blaszczyk

 

Kategoria monolog, kl. I-III:

III miejsce – Nicola Kałuża

Wyróżnienie – Wiktoria Kunce 

dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
 18. „Dbomy o śląsko godka” – konkurs szkolny I miejsce – Marlena Rapsiewicz

II miejsce – Jakub Blaszczyk

III miejsce – Nicola Kałuża i Wiktoria Kunce

dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
19.  Gminne zawody sportowe w szachach Natalia Strzępek, Gabriel Sklorz, Mateusz Drost, Błażej Dyka
III miejsce
mgr Beata Jarczewska
 20. IX edycja Spichlerzowego Przeglądu Etnolektów „Godomy po naszymu” zorganizowana przez Fundację Lokalna Grupa Działania Spichlerz Górnego Śląska Marlena Rapsiewicz – II miejsce dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź

 


 

ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp. Rodzaj konkursu, zasięg Uczestnicy Osoba prowadząca
1. III Międzywojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Piękno Nadleśnictwa Rudziniec- Ptaki” Karolina Pater kl. 6

Natalia Zaczkowska kl.6

Emilia Zaczkowska kl. 6

mgr Małgorzata Prochota
2. XIII Festiwal Gwary Śląskiej Natalia Zaczkowska, Błażej Dyka Jakub Blaszczyk zajął III miejsce  dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
3. VI Edycja konkursu „Magiczny świat zabawek” I MIEJSCE

Emilia Miesiączek

ZSP w Rudnie,

opiekun – p. Sabina Miesiączek

WYRÓŻNIENIA:

Natalia Zaczkowska

ZSP w Rudnie,

opiekun – p. Ewa Zaczkowska

 

dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
4. Konkurs Kolęd i Pastorałek 2018 Zespół wokalny „Engelschor” w składzie:

Natalia Zaczkowska (kl. VI)

Emilia Miesiączek (kl.VI)

Paulina Orlik (kl.VI)

Jakub Blaszczyk (kl.V)

Ksawery Maciołek (kl.V)

Marlena Rapsiewicz (kl.V)

Dagmara Pawletko (kl.V)

Anna Nitkiewicz (kl. V)

Wiktoria Wrzeszcz (kl.V)

Oliwia Orlik (kl.IV)

Laura Ptaszek (kl.IV

mgr Małgorzata Mamok – Migurska
5. „Listy do św. Mikołaja” I miejsce Paulina Orlik
II miejsce Ewelina Piecyk
III miejsce Julia Brudek oraz Natalia Zaczkowska
dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
6. Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna 2019 r dla uczniów kl. V i VI szkół podstawowych Tytuł Laureatki. zdobyła Magdalena Pater, uczennica kl. VI. dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
7. „Zaprojektuj ulotkę informacyjną o bezpieczeństwie w Internecie- Działajmy Razem”  dla klas IV-VI I miejsce Emilia Miesiączek

II miejsce Natalia Zaczkowska

III miejsce Paulina Orlik

Wyróżnienie Laura Ptaszek

mgr Barbara Szymura
8. „Zaprojektuj maskotkę DBI z plasteliny” dla klas I-II : I miejsce Oliwia Böhm

II miejsce Hanna Biskupek

III miejsce Rafał Stochaj

Wyróżnienie Wiktoria Kunce

Samorząd uczniowski
9. Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta” Wyróżnienie:
Zofia Semerga, Ewelina Piecyk, Emilia Miesiączek, Natalia Zaczkowska, Marlena Rapsiewicz, Magdalena Pater, Karolina Pater, Błażej Dyka, Mateusz Drost, Paulina Mika, Gabriel Sklorz.
mgr Małgorzata Prochota
10. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mały OKR 2019” I miejsce Natalia Zaczkowska 
II miejsce Oliwia Böhm 
dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź oraz mgr Krystyna Krusiec
11. Regionalny Konkurs „Mały OKR” dla uczniów klas I-III wyróżnienie Oliwia Böhm uczennica klasy II dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź oraz mgr Krystyna Krusiec
12. XVI Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III-IV pt. „Mistrz tabliczki mnożenia” w kategorii klas IV Mateusz Drost 10 miejsce mgr Małgorzata Prochota
13. II Gminny Festiwal Piosenki Polskiej II miejsce Oliwia Böhm 
wyróżnienie Nicola Kałuża
wyróżnienie Marta Wolny
wyróżnienie „Rozśpiewane dziewczyny” ( Emilia Miesiączek (solistka), Paulina Orlik (solistka), Anna Nitkiewicz, Natalia Strzępek, Marlena Rapsiewicz, Wiktoria Wrzeszcz, Dagmara Pawletko
Soliści:
Emilia Miesiączek z piosenką  „Dni, których jeszcze nie znamy” – II miejsce
Natalia Zaczkowska z piosenką „ Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”- III miejsce
Marlena Rapsiewicz z piosenką „Więc chodź pomaluj mój świat”- III miejsce
mgr Krystyna Krusiec

mgr Małgorzata Mamok – Migurska

14. XI Gminny Konkurs „Czytanie ze zrozumieniem” I miejsce Oliwier Wyciślok uczeń klasy II mgr Krystyna Krusiec
15. IV Powiatowy Konkurs Plastyczno- Literacki „Inne zakończenie” wyróżnienie Karolina Pater, Magdalena Pater, Natalia Zaczkowska uczennice klasy VI dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź
16. Ogólnopolski Konkurs z Języka Polskiego „GALILEO” Tytuł Laureatki Anna Nitkiewicz
wyróżnienie Natalia Strzępek, Emilia Miesiączek oraz Natalia Zaczkowska
dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź
17. Olimpiada Gier i Zabaw 2019 I miejsce jako drużyna: Marta Wolny, Milena Kałuża, Paulina Mika, Oliwia Orlik, Julia Brudek, Wojciech Muskalla, Olivier Janas, Gabriel Sklorz, Marek Smykała i Kacper Klein mgr Agnieszka Sołtysiak
18. Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II Emilia Miesiączek, Magdalena Pater oraz Marlena Rapsiewicz dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź oraz mgr Krystyna Krusiec
19. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” wyróżnienie Milena Kałuża, Błażej Dyka, Anna Nitkiewicz, Marlena Rapsiewicz mgr Małgorzata Prochota
20. Ogólnopolski Konkurs z Języka Polskiego „Albus” wyróżnienie Ksawery Maciołek uczeń klasy V dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Lp. Rodzaj konkursu, zasięg Uczestnicy Osoba prowadząca
1. VIII Spichlerzowy Przegląd Etnolektów „Godomy po naszymu – jo żech stond” zorganizowany przez Fundację Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” w kategorii klas IV-VI. Wielki finał  Natalia Zaczkowska, dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
2. I Szkolny Konkurs Kolęd i      Pastorałek I miejsce kategoria duet: Paulina Mika i Laura Ptaszek

I miejsce kategoria solista: Natalia Zaczkowska  

mgr Małgorzata Mamok-Migurska
3. XII Miejski Konkurs Kolędy Niemieckiej  „Alle Jahre wieder” I miejsce zespół wokalny Oliwia Pawletko (kl.IV)

Grzegorz Będzichowski (kl.VI) Natalia Zaczkowska (kl. V) Dagmara Pawletko (kl.IV) Anna Nitkiewicz (kl. IV)Wiktoria Wrzeszcz (kl.IV)

mgr Małgorzata Mamok-Migurska
4. XXIII Konkurs Wiedzy Biblijnej Etap rejonowy Grzegorz Będzichowski  klasa VI  mgr Krystyna Kwiecień
5. XII Festiwal Gwary Śląskiej w Wielowsi  Natalia Zaczkowska                    

I miejsce w kategorii klas IV-VI. 

dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
6. II Międzywojewódzki Konkurs Przyrodniczy„ Piękno Nadleśnictwa Rudziniec: Drzewa i krzewy” Udział: Magdalena Pater etap szkolny, Karolina Pater,Grzegorz Będzichowski, mgr Małgorzata Prochota

dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

7. VI Międzyszkolne Konkurs Plastyczny„ Dary jesieni”  II miejsce – Natalia Zaczkowska i Grzegorz Będzichowski

III miejsce – Karolina Pater i Ewelina Piecyk

Wyróżnienie – Emilia Miesiączek

dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
 

8.

V edycja konkursu „Magiczny świat zabawek” Udział: Ewelina Piecyk, Karolina Pater, Jakub Blaszczyk, Oliwia Pawletko, Emilia Miesiączek, Natalia Zaczkowska, Dagmara Pawletko, Marlena Rapsiewicz, Magda Pater, Ania Nitkiewicz dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
9. Europejski Dzień Języków Obcych 2017.II edycja w ZSP Rudno W KATEGORII KLAS I-III

I miejsce zajęła klasa I (Anglia)            II miejsce – klasa III (Niemcy)

W KATEGORII KLAS IV- VI

I miejsce  klasa IV (Grecja)

II miejsce klasa VI (Francja)

III miejsce klasa V (Włochy)

Wychowawcy klas
10. Rodzinny Konkurs Językowy „Memory Językowe” III miejsce Wiktoria Kunce klasa I                                          

Wyróżnienia: Jakub Blaszczyk klasa IV, Natalia Strzępek klasa IV,Nicola i Milena Kałuża klasa I.

mgr Barbara Szymura    

mgr Małgorzata Mamok- Migurska

11. Gminne Igrzyska Sportowe dzieci w piłce nożnej dziewcząt VI miejsce Piotr Szczepaniak
12. I Gminny Festiwal Piosenki Polskiej Zespół wokalny „Partita” I miejsce ex aequo Natalia Zaczkowska, Oliwia Pawletko, Grzegorz Będzichowski, Anna Nitkiewicz, Natalia Strzępek, Marlena Rapsiewicz, Wiktoria Wrzeszcz   

 

Natalia Zaczkowska  III miejsce.

 

W kategorii kl. I-III

 Oliwia Böhm, Oliwier Wyciślok  Olivier Janas Grand Prix.

Małgorzata Mamok-Migurska

 

Krystyna Krusiec

13. III Powiatowy Konkurs  Plastyczno-Literacki zatytułowanym „Inne zakończenie”

 

W kategorii kl. IV-VI  I miejsce Karolinie Pater,  wyróżnienie Magdalenie Pater

W kategorii I-III Oliwier Wyciślok

Krystyna Krusiec
14. Galileo” – Ogólnopolski Konkurs z Języka Polskiego Tytuł Laureatki zdobyła Anna Nitkiewicz z kl. IV.

 

Wyróżnienie:

Jakub Blaszczyk (kl. IV)

·Dagmara Pawletko (kl. IV)

·Marlena Rapsiewicz (kl. IV)

·Oliwia Pawletko (kl. VI)

·Piotr Mrówka (kl. VI)

Bożena Kaczmarczyk -Gwóźdź
15. X Gminny Konkurs „Czytanie ze zrozumieniem” Udział : uczniowie klasy trzeciej: Paulina Mika, Laura Ptaszek, Julia Brudek Agnieszka Sołtysiak
16. Finał VIII Spichlerzowego Przeglądu Etnolektów „Godomy po naszymu – je żech stond” zorganizowany przez Fundację Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska”.   

 III miejsce Natalia Zaczkowska

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
17. Gminny Konkursu Języka Niemieckiego  I miejsce Adam Safinowski Małgorzata Mamok-Migurska
18. Regionalny konkurs wokalno – recytatorski „Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni i piosence” organizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach III miesjce (zespół wokalny) Jakub Blaszczyk , Ksawery Maciołek, Anna Nitkiewicz, Marlena Rapsiewicz, Natalia Strzępek, Dagmara Pawletko, Wiktoria Wreszcz  Małgorzata Mamok – Migurska
19. V Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim II miejsce  Adam Safinowski Małgorzata Mamok-Migurska
20. Gminny Konkurs „Komiks z misiem Theo” II miejsce Wiktoria Kunce Wyróznienie Nicola Kałuża Małgorzata Mamok-Migurska
21 XVII Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Spotkania Zamkowe 2018”. Wyróżnienie Grzegorz Będzichowski Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
22 Dzień Ziemi 2018 KONKURS PLASTYCZNY 

Kategoria PRZEDSZKOLE 3-4 lata:

 I miejsce – Hanna Kucza

II miejsce – Paulina Rypińska

III miejsce – Natalia Dymarek

Kategoria Przedszkole 5-6 lat:

I miejsce – Mikołaj Lison

II miejsce – Paulina Prochota

III miejsce – Hanna Biskupek

 

SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

Kategoria kl. V:

 I miejsce – Magdalena Pater

II miejsce – Paulina Orlik

III miejsce – Zofia Semerga

 Kategoria kl. VI:

 I miejsce – Tomasz Drost

II miejsce – Grzegorz Będzichowski

III miejsce – Piotr Mrówka

 PODCHODY EKOLOGICZNE

Zmagania zakończyły się remisem kl. I i III

Małgorzata Prochota
23 Konkurs Poezji Patriotycznej Udział: Anna Nitkiewicz, Marlena Rapsiewicz  Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź
24 Powiatowego Konkursu „Czytam, lubię, szanuję … i projektuję zakładkę do książki”organizowanego przez Szkołę Podstawową w Rudzińcu. Wyróznienie: Natalia Zaczkowska Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
25 Powiatowy Konkurs Przyrodniczy- „Przyroda Polska” Udział: Natalia Zaczkowska i Grzegorz Będzichowski  Małgorzata Prochota
26 VI Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy Marlena Rapsiewicz i Natalia Strzępek  Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
27 Międzywojewódzki Konkurs Plastyczny „Moja Sowa” Paulina Rypińska – zdobyła wyróżnienie w kategorii „Przedszkola”. Kinga Kaczmarczyk
28 Gminna Olimpiada Gier i Zabaw 2018 I miejsce drużyna: Marta Wolny, Paulina Mika, Julia Brudek, Oliwia Orlik, Milena Kałuża, Wojciech Muskalla,  Gabriel Sklorz, Mateusz Drost, Aleksander Zwiernik i Olivier Janas Krystyna Krusiec

Agnieszka Sołtysiak

29  

Biegi Przełajowe 2018

 

V miejce druzyna chłopców:Piotr Mrówka, Tomasz Drost, Gabriel Sklorz, Adam Safinowski, Ksawery Maciołek oraz Mateusz Drost.

IV miejsce skład drużyny dziewczyn wchodziły: Natalia Zaczkowska, Magdalena Pater, Paulina Orlik, Marlena Rapsiewicz, Patrycja Latoch i Natalia Strzępek. 

Piotr Szczepaniak
30  VIII Gminny Turniej Matematyczny II miejsce drużyna:Paulina Orlik, Tomasz Drost i Piotr Mrówka

 

Tomasz Drost tytuł Mistrza Gminy na poziomie klasVI                            

Piotr Mrówka  Wicemistrz

Małgorzata Prochota
31 DETEKTYW RODZINNY W AKCJI I miejsce – rodzina Stochaj

II miejsce – rodzina Drost

III miejsce – rodzina Pawletko

Małgorzata Mamok-Migurska
32 Gminny Konkurs Języka Angielskiego 2018 Gminny Mistrz Języka Angielskiego w Kleszczowie

Oliwia Pawletko I miejsce

Wicemistrz II miejsce  Piotr Mrówka.

Barbara Szymura
33 Olimpus 2018 Piotr Mrówka laureat w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego „Olimpus”. Barbara Szymura

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Lp. Rodzaj konkursu, zasięg Uczestnicy Osoba prowadząca
1. VIII Spichlerzowy Przegląd Etnolektów „Godomy po naszymu – jo żech stond” zorganizowany przez Fundację Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” w kategorii klas IV-VI. Wielki finał                                            Natalia Zaczkowska, dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
2. I Szkolny Konkurs Kolęd i      Pastorałek I miejsce kategoria duet: Paulina Mika i Laura Ptaszek

I miejsce kategoria solista: Natalia Zaczkowska  

mgr Małgorzata Mamok-Migurska
3. XII Miejski Konkurs Kolędy Niemieckiej  „Alle Jahre wieder” I miejsce zespół wokalny Oliwia Pawletko (kl.IV)

Grzegorz Będzichowski (kl.VI) Natalia Zaczkowska (kl. V) Dagmara Pawletko (kl.IV) Anna Nitkiewicz (kl. IV)Wiktoria Wrzeszcz (kl.IV)

mgr Małgorzata Mamok-Migurska
4. XXIII Konkurs Wiedzy Biblijnej Etap rejonowy Grzegorz Będzichowski  klasa VI  mgr Krystyna Kwiecień
5. XII Festiwal Gwary Śląskiej w Wielowsi  Natalia Zaczkowska                    

I miejsce w kategorii klas IV-VI. 

dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
6. II Międzywojewódzki Konkurs Przyrodniczy„ Piękno Nadleśnictwa Rudziniec: Drzewa i krzewy” Udział: Magdalena Pater etap szkolny, Karolina Pater,Grzegorz Będzichowski, mgr Małgorzata Prochota

dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

7. VI Międzyszkolne Konkurs Plastyczny„ Dary jesieni”  II miejsce – Natalia Zaczkowska i Grzegorz Będzichowski

III miejsce – Karolina Pater i Ewelina Piecyk

Wyróżnienie – Emilia Miesiączek

dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
 

8.

V edycja konkursu „Magiczny świat zabawek” Udział: Ewelina Piecyk, Karolina Pater, Jakub Blaszczyk, Oliwia Pawletko, Emilia Miesiączek, Natalia Zaczkowska, Dagmara Pawletko, Marlena Rapsiewicz, Magda Pater, Ania Nitkiewicz dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
9. Europejski Dzień Języków Obcych 2017.II edycja w ZSP Rudno W KATEGORII KLAS I-III

I miejsce zajęła klasa I (Anglia)            II miejsce – klasa III (Niemcy)

W KATEGORII KLAS IV- VI

I miejsce  klasa IV (Grecja)

II miejsce klasa VI (Francja)

III miejsce klasa V (Włochy)

Wychowawcy klas
10. Rodzinny Konkurs Językowy „Memory Językowe” III miejsce Wiktoria Kunce klasa I                                          

Wyróżnienia: Jakub Blaszczyk klasa IV, Natalia Strzępek klasa IV,Nicola i Milena Kałuża klasa I.

mgr Barbara Szymura    

mgr Małgorzata Mamok- Migurska

11. Gminne Igrzyska Sportowe dzieci w piłce nożnej dziewcząt VI miejsce Piotr Szczepaniak
12. I Gminny Festiwal Piosenki Polskiej Zespół wokalny „Partita” I miejsce ex aequo Natalia Zaczkowska, Oliwia Pawletko, Grzegorz Będzichowski, Anna Nitkiewicz, Natalia Strzępek, Marlena Rapsiewicz, Wiktoria Wrzeszcz   

 

Natalia Zaczkowska  III miejsce.

 

W kategorii kl. I-III

 Oliwia Böhm, Oliwier Wyciślok  Olivier Janas Grand Prix.

Małgorzata Mamok-Migurska

 

Krystyna Krusiec

13. III Powiatowy Konkurs  Plastyczno-Literacki zatytułowanym „Inne zakończenie”

 

W kategorii kl. IV-VI  I miejsce Karolinie Pater,  wyróżnienie Magdalenie Pater

W kategorii I-III Oliwier Wyciślok

Krystyna Krusiec
14. Galileo” – Ogólnopolski Konkurs z Języka Polskiego Tytuł Laureatki zdobyła Anna Nitkiewicz z kl. IV.

 

Wyróżnienie:

Jakub Blaszczyk (kl. IV)

·Dagmara Pawletko (kl. IV)

·Marlena Rapsiewicz (kl. IV)

·Oliwia Pawletko (kl. VI)

·Piotr Mrówka (kl. VI)

Bożena Kaczmarczyk -Gwóźdź
15. X Gminny Konkurs „Czytanie ze zrozumieniem” Udział : uczniowie klasy trzeciej: Paulina Mika, Laura Ptaszek, Julia Brudek Agnieszka Sołtysiak
16. Finał VIII Spichlerzowego Przeglądu Etnolektów „Godomy po naszymu – je żech stond” zorganizowany przez Fundację Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska”.   

 III miejsce Natalia Zaczkowska

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
17. Gminny Konkursu Języka Niemieckiego  I miejsce Adam Safinowski Małgorzata Mamok-Migurska
18. Regionalny Konkurs Patriotyczny III miesjce (zespół wokalny) Jakub Blaszczyk , Ksawery Maciołek, Anna Nitkiewicz, Marlena Rapsiewicz, Natalia Strzępek, Dagmara Pawletko, Wiktoria Wreszcz  Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
19. V Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim II miejsce  Adam Safinowski Małgorzata Mamok-Migurska
20. Gminny Konkurs „Komiks z misiem Theo” II miejsce Wiktoria Kunce Wyróznienie Nicola Kałuża Małgorzata Mamok-Migurska
21 XVII Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Spotkania Zamkowe 2018”. Wyróżnienie Grzegorz Będzichowski Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
22 Dzień Ziemi 2018 KONKURS PLASTYCZNY 

Kategoria PRZEDSZKOLE 3-4 lata:

 I miejsce – Hanna Kucza

II miejsce – Paulina Rypińska

III miejsce – Natalia Dymarek

Kategoria Przedszkole 5-6 lat:

I miejsce – Mikołaj Lison

II miejsce – Paulina Prochota

III miejsce – Hanna Biskupek

 

SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

Kategoria kl. V:

 I miejsce – Magdalena Pater

II miejsce – Paulina Orlik

III miejsce – Zofia Semerga

 Kategoria kl. VI:

 I miejsce – Tomasz Drost

II miejsce – Grzegorz Będzichowski

III miejsce – Piotr Mrówka

 PODCHODY EKOLOGICZNE

Zmagania zakończyły się remisem kl. I i III

Małgorzata Prochota
23 Konkurs Poezji Patriotycznej Udział: Anna Nitkiewicz, Marlena Rapsiewicz  Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź
24 Powiatowego Konkursu „Czytam, lubię, szanuję … i projektuję zakładkę do książki”organizowanego przez Szkołę Podstawową w Rudzińcu. Wyróznienie: Natalia Zaczkowska Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
25 Powiatowy Konkurs Przyrodniczy- „Przyroda Polska” Udział: Natalia Zaczkowska i Grzegorz Będzichowski  Małgorzata Prochota
26 VI Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy Marlena Rapsiewicz i Natalia Strzępek  Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
27 Międzywojewódzki Konkurs Plastyczny „Moja Sowa” Paulina Rypińska – zdobyła wyróżnienie w kategorii „Przedszkola”. Kinga Kaczmarczyk
28 Gminna Olimpiada Gier i Zabaw 2018 I miejsce drużyna: Marta Wolny, Paulina Mika, Julia Brudek, Oliwia Orlik, Milena Kałuża, Wojciech Muskalla,  Gabriel Sklorz, Mateusz Drost, Aleksander Zwiernik i Olivier Janas Krystyna Krusiec

Agnieszka Sołtysiak

29  

Biegi Przełajowe 2018

 

V miejce druzyna chłopców:Piotr Mrówka, Tomasz Drost, Gabriel Sklorz, Adam Safinowski, Ksawery Maciołek oraz Mateusz Drost.

IV miejsce skład drużyny dziewczyn wchodziły: Natalia Zaczkowska, Magdalena Pater, Paulina Orlik, Marlena Rapsiewicz, Patrycja Latoch i Natalia Strzępek. 

Piotr Szczepaniak
30  VIII Gminny Turniej Matematyczny II miejsce drużyna:Paulina Orlik, Tomasz Drost i Piotr Mrówka

 

Tomasz Drost tytuł Mistrza Gminy na poziomie klasVI                            

Piotr Mrówka  Wicemistrz

Małgorzata Prochota
31 DETEKTYW RODZINNY W AKCJI I miejsce – rodzina Stochaj

II miejsce – rodzina Drost

III miejsce – rodzina Pawletko

Małgorzata Mamok-Migurska
32 Gminny Konkurs Języka Angielskiego 2018 Gminny Mistrz Języka Angielskiego w Kleszczowie

Oliwia Pawletko I miejsce

Wicemistrz II miejsce  Piotr Mrówka.

Barbara Szymura
33 Olimpus 2018 Piotr Mrówka laureat w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego „Olimpus”. Barbara Szymura
34. III Regionalny Konkurs Kolędy Niemieckojęzycznej ,,O du frohliche” I miejsce zespołowo

Oliwia Pawletko, Grzegorz Będzichowski, Natalia Zaczkowska, Dagmara Pawletko, Anna Nitkiewicz, Wiktoria Wrzeszcz

 mgr Małgorzata Mamok- Migurska
35. III Wojewódzki Konkurs Poezji i Piosenki Niemieckojęzycznej Wyróżnienie zespół wokalny

B. Dyka, L. Ptaszek, M. Drost, O. Pawletko, D. Pawletko, A. Nitkiewicz, N. Strzępek, M. Rapsiewicz, W. Wrzeszcz

Wyróżnienie recytacja M. Dymarek

III miejsce kategoria wokalna i recytatorska G. Będzichowski

mgr Małgorzata Mamok- Migurska

 

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Lp. Rodzaj konkursu Uczestnicy Osoba prowadząca
1. XI Festiwal Gwary Śląskiej w Wielowsi Udział :Natalia Zaczkowska, Natalia Stromska, Julia Liszka, Mateusz Mika, Żaneta Zwiernik, Damian Zwiernika, Agata Szubert

I miejsce – Jakub Blaszczyk

Bożena Kaczmarczyk
2. X Gminny Przegląd Kolęd I Pastorałek “Śpiewajmy i Grajmy Maleńkiemu”. II miejsce-A. Nitkiewicz, N. Strzępek, M. Rapsiewicz, D. Pawletko, W. Wrzeszcz, J. Blaszczyk  
3. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangurek” wyróżnienie – A. Nitkiewicz, N. Strzępek, P. Orlik, T. Drost Małgorzata Prochota
4. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Gliwicach VIII miejsce – O. Pawletko Barbara Łakomska
5. Gminny Konkurs Biblioteczno-Plastyczny „Czytam, lubię, szanuję…i projektuję zakładkę do książki I miejsce- D. Pawletko Krystyna Krusiec
6. Gminny Konkurs „Wielkanocny stroik” I miejsce – A. Szubert

Wyróżnienie – A. Nitkiewicz, Julia Brudek

Marzena Ojak
7. Jestem bezpieczny w sieci – Nie hejtuję, pozytywnie komentuję”  Wyróżnienie – L Ptaszek Barbara Łakomska
8. Gminny Festiwal Piosenki Angielskiej ‘’Let’sing” I miejsce – N. Stromska Barbara Łakomska
9. Gminnym Konkurs Języka Angielskiego dla klas 4-6 na „Mistrza Języka Angielskiego”. III miejsce – O. Pawletko Barbara Łakomska
10. VII Gminnym Turnieju Matematycznym I miejsce – E. Miesiączek, A. Safinowski, T. Drost

I miejsce indywidualnie – T. Drost

III miejsce indywidualnie – E. Miesiączek

Małgorzata Prochota
11. XVI powiatowy konkurs dla uczniów podstawowych pt. „Mistrz Tangramu” II miejsce – P. Latoch, T. Drost, G. Będzichowski Małgorzata Prochota
12. Ogólnopolska olimpiada z wiedzy o Janie Pawle II – Olimpus VII miejsce – M. Rygol K. Kwiecień
13. Gminny konkurs artystyczny „Szopka Bożonarodzeniowa I miejsce – A. Szubert Marzena Ojak
14. Gminny konkurs na film o tematyce przyrodniczej I miejsce – A. Szubert Marzena Ojak
15. Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim III miejsce – A. Safinowski Małgorzata Mamok-Migurska
 

16.

 

Gminny Konkurs Języka Niemieckiego

 

IV miejsce – Ż. Zwiernik

 

Małgorzata Mamok- Migurska

17. Wojewódzki Konkurs Poezji i Piosenki Niemieckojęzycznej I miejsce – J. Blaszczyk, D. Pawletko, W. Wrzeszcz, M. Rapsiewicz, A. Nitkiewicz Małgorzata Mamok- Migurska
18. Gminne zawody sportowe w piłce nożnej chłopców I miejsce – Mikołaj Matlok, Mateusz Jurczyk, Mateusz Mika, Patryk Kucza, Damian Zwiernik, Marek Morys, Marcel Zaczkowski, Jakub Orlik, Tomasz Drost Piotr Szczepaniak
19. Półfinał powiatu gliwickiego w piłce nożnej II miejsce – Mikołaj Matlok, Mateusz Jurczyk, Mateusz Mika, Patryk Kucza, Damian Zwiernik, Marek Morys, Marcel Zaczkowski, Jakub Orlik, Tomasz Drost Piotr Szczepaniak
20. Gminne zawody w mini siatkówce chłopców II miejsce -Mikołaj Matlok, Mateusz Mika, Marcel Zaczkowski, Tomasz Drost, Mateusz Jurczyk, Marceli Rygol, Patryk Kucza, Dominik Mika Dawid Ochudło, Jakub Orlik Piotr Szczepaniak
21. Gminne zawody w sztafetowych biegach przełajowych I miejsce – Mikołaj Matlok, Mateusz Mika, Patryk Kucza, Jakub Orlik, Dawid Ochudło, Marcel Zaczkowski Piotr Szczepaniak
22. Gminne zawody w drużynowych biegach sztafetowych II miejsce drużynowo – Mikołaj Matlok, Mateusz Mika, Marek Morys, Jakub Orlik, Dawid Ochudło, Marcel Zaczkowski

II miejsce indywidualnie –Dawid Ochudło

III miejsce – Mikołaj Matlok

Piotr Szczepaniak
23. Gminne zawody w czwórboju lekkoatletycznym II miejsce drużynowo – Mikołaj Matlok, Mateusz Jurczyk, Jakub Orlik, Mateusz Mika, Dawid Ochudło, Marcel Zaczkowski

II miejsce indywidualnie – Dawid Ochudło

Piotr Szczepaniak
24.  

XV edycja Humanistycznej Ligii Szkół Podstawowych Gmina Rudziniec

 

II miejsce

 

dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

25. Ogólnopolski Konkurs Albus 2017 z języka polskiego Wyróżnienie Tomasz Drost uczeń klasy V dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
26. Baśnie, bajki, bajeczki – Charles Perault i jego bajki – konkurs literacki III miejsce Żaneta Zwiernik uczennica klasy VI dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
27. Gminny Konkurs Języka Angielskiego  Kleszczów 2017 III miejsce Oliwia Pawletko uczennica klasy VI mgr Barbara Szymura
 

28.

Konkurs Ortograficzny w ramach XV edycji Humanistycznej Ligii Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec I miejsce Żaneta Zwiernik

uczennica klasy VI

dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
29. Konkurs Ortograficzny (kategoria drużynowa)  w ramach XV edycji Humanistycznej Ligii Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec III miejsce Żaneta Zwiernik, Grzegorz Będzichowski , Adam Safinowski

uczniowie klasy VI

dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
30. Konkurs Frazeologiczny (kategoria drużynowa)  w ramach XV edycji Humanistycznej Ligii Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec I miejsce Żaneta Zwiernik, Agata Szubert, Natalia Stromska dr Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
31. Gminne Igrzyska Sportowe w drużynowych biegach przełajowych chłopców II miejsce Mikołaj Matlok, Dawid Ochudło, Mateusz Mika,Marek Morys, Marcel Zaczkowski, Jakub Orlik  

Piotr Szczepaniak

32. Gminne Igrzyska Sportowe w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt III miejsce Agata Szubert, Natalia Zaczkowska, Magdalena Pater, Zofia Semerga, Dagmara Pawletko, Natalia Strzępek  

Piotr Szcepaniak

 

33. VI Gminny Festiwal Piosenki Angielskiej „Lets sing”patronat Wójt Gminy Rudziniec, Delegatura Kuratorium Oświaty w Gliwicach I miejsce Natalia Stromska mgr Barbara Łakomska
34. VII Gminny Turniej Matematyczny pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec I miejsce Tomasz Drost, Emilia Miesiączek, Adam Safinowski mgr Małgorzata Prochota
35. Gminne Igrzyska Sportowe w czwórboju chłopców II miejsce Mikołaj Matlok, Dawid Ochudło, Mateusz Mika,Marek Morys, Marcel Zaczkowski, Jakub Orlik Piotr Szcepaniak
36. Gminny Konkurs Recytatorski „Mały OKR 2016” Wyróżnienie Jakub Blaszczyk mgr Krystyna Krusiec
37. I edycja Wojewódzkiego Konkursu Piosenki i Poezji Niemieckojęzycznej Emilia Miesiączek mgr Małgorzata Mamok-Migurska
38. Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec III miejsce praca grupowa mgr Krystyna Krusiec
39. VII Gminny Konkurs” Czytanie ze zrozumieniem dla uczniów klas trzecich Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec” I miejsce Zofia Semerga mgr Krystyna Krusiec
40. IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. „Chotomska Dzieciom” III miejsce Jakub Blaszczyk mgr Krystyna Krusiec
41. VI Gminny Turniej Matematyczny I miejsce Agata Fitzke

II miejsce Paweł Blaszczyk

mgr Małgorzata Prochota
42. Drugi Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzno-Recytatorski I miejsce Dominika Orlik dr Bożena Kaczmarczyk
43. Ogólnopolska Olimpiada „OLIMPUSEK” sesja wiosenna I miejsce Mateusz Drost

II miejsce Lena Domzioł

III miejsce Paulina Mika

I miejsce Anna Nitkiewicz

mgr Agnieszka Sołtysiak

mgr Krystyna Krusiec

 

Przykład dobrej praktyki : ,, Od zabawy do dyskusji o prawach dziecka, czyli…”——————————————————————————————————–

Ogólnopolski Konkurs Literacko- Artystyczny

„Magiczny Świat Zabawek”

( Prezentacja w pliku pdf poniżej)

przykład dobrej praktyki

 

14 czerwca 2016 roku – uczniowie z Rudna odwiedzają Rzecznika w jego warszawskiej siedzibie

 sukcesy001

Dnia 14 czerwca punktualnie o godzinie 5:00 czterdzieścioro sześcioro uczniów z SP w Rudnie i SP w Poniszowicach wyruszyło do Warszawy. Jednym z głównych punktów programu wycieczki było spotkanie z Markiem Michalakiem – Rzecznikiem Praw Dziecka w jego biurze przy ul. Przemysłowej 30/32.

Nie było to pierwsze spotkanie dzieci z Rudna ze współczesnym kontynuatorem idei Janusza Korczaka. W 2010 oraz 2012 roku przybył on z wizytą do Rudna, dwukrotnie też dzieci odwiedziły go w Warszawie. W 2012 roku uczniowie z przedstawieniem „Z Korczakiem w tle” wystąpili dla gości uroczystych obchodów Roku Janusza Korczak w samym Belwederze. Rzecznik przyjął młodych ludzi bardzo serdecznie. Przygotował też niespodziankę: za szczególne zasługi w upominaniu się o przestrzeganie praw dzieci ta niewielka szkoła należąca do Gminy Rudziniec została wyróżniona Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI, którą odebrała Dyrektor Ewa Dohrmann. Rudno jest trzecią szkołą w Polsce, która otrzymała to honorowe odznaczenie. Jest to powód do dumy nie tylko dla szkoły, ale i dla naszej gminy.

sukcesy002

Uczniowie i nauczyciele z kolei, aby podziękować za gościnę, wręczyli Rzecznikowi wiersz, wieńczący ich sześcioletnią współpracę.

Liczymy na to, że już niedługo Rzecznik ponownie odwiedzi Gminę Rudziniec. Serdecznie zapraszamy!

Bożena Kaczmarczyk

 

12 listopada 2012 r. – II wizyta Rzecznika w Rudnie

 sukcesy003

Dzień 12 listopada 2012 r. z pewnością na długo zapadnie w pamięci uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rudnie. W tym dniu tę niewielką placówkę edukacyjną w gminie Rudziniec zaszczycił swą obecnością wyjątkowy gość – Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka.

Nie była to pierwsza wizyta rzecznika w tej szkole. Pierwszy raz przybył tu w 2010 r. a następnie w styczniu 2012 r. dał dowód uznania dla tej szkoły, zapraszając uczniów i nauczycieli do Katowic, gdzie dzieci wystąpiły przed zgromadzonymi gośćmi z przedstawieniem „Z Korczakiem w tle”, inspirowanym książką „Król Maciuś Pierwszy”. Tydzień później młodzi ludzie z Rudna pojechali – na specjalne zaproszenie rzecznika – do Belwederu na uroczystą inaugurację Roku Korczakowskiego. Była to wspaniała okazja ku temu, aby dzieci mogły zabrać głos w sprawie ich dotyczącej i przypomnieć wszystkim, że też są ludźmi i swoje prawa mają.

Do Rudna na spotkanie z rzecznikiem zjechało się wielu znakomitych gości: dyrektor Delegatury w Katowicach Zdzisława Waniek, wójt gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec Tadeusz Mamok oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. Gospodyni tej placówki – dyrektor Ewa Dohrmann – nie kryła wzruszenia witając Marka Michalaka w imieniu własnym, rady pedagogicznej oraz uczniów. Dziękowała za wspieranie szkoły w inicjatywach promujących podmiotowe traktowanie dzieci i bronienie ich człowieczeństwa. Po ciepłym powitaniu dyrektor oddała głos dzieciom, które pod opieką Bożeny Kaczmarczyk przygotowały program artystyczny gwarą prezentujący atrakcje, jakie czekają na przybyłych do Rudna. Uczennice kl. VI – Wiktoria Karaszewska, Julia Rapsiewicz oraz Karolina Zgorzałek – nie tylko rozśmieszały gości do łez, opowiadając ciekawostki z życia mieszkańców Rudna, ale także ujęły za serce, śpiewając piosenki o ich Małej Ojczyźnie. Szkoła ta jest wszak znana z przywiązania do tradycji lokalnej i pielęgnowania gwary. 

Prawdziwą atrakcją dla rzecznika był taniec przygotowany przez uczniów, do którego został on zaproszony. Ta wspólna zabawa sprawiła wszystkim dużo przyjemności i z pewnością na długo zapadnie w ich pamięci. Warto jeszcze dodać, że Karolina Zgorzałek zainspirowana działalnością Janusza Korczaka i jego współczesnych naśladowców, napisała wiersz zatytułowany „List do Dorosłych”, przypominający wszystkim, że „dzieci nie gęsi i swoje prawa mają”. Utwór ten wraz z portretem J. Korczaka został wręczony rzecznikowi jako podziękowanie za wspieranie szkoły w inicjatywach promujących podmiotowe traktowanie dzieci i bronienie ich człowieczeństwa.

Mimo że Marek Michalak przybył do Rudna tylko na chwilę, gdyż śpieszył się na konferencję do Katowic, znalazł czas, aby odwiedzić Rudnowską Izbę Pamięci – prawdziwą skarbnicę tradycji lokalnej, pielęgnowaną przez sołtys Rudna Renatę Böhm przy wsparciu pracowników szkoły i uczniów.

Rzecznik Praw Dziecka opuścił szkołę zauroczony atmosferą tam panującą oraz zachwycony umiejętnościami dzieci i zaangażowaniem nauczycieli. Jego wizyta w Rudnie to ogromne wyróżnienie dla tej placówki edukacyjnej, gminy Rudziniec oraz powiatu gliwickiego, ale również okazja, aby przypomnieć wszystkim, że „dziecko to też człowiek”. Pracownicy Szkoły Podstawowej w Rudnie głęboko wierzą, że odwiedziny Marka Michalaka zainspirują kolejne szkoły do podejmowania inicjatyw promujących podmiotowe traktowanie dzieci oraz dbałość o ich godność.

Bożena Kaczmarczyk

 

 

18 stycznia 2012 r. – występ w Belwederze

sukcesy004

Dnia 18.01.2012 r. uczniowie SP Rudno pojechali do Warszawy, gdzie w Belwederze rozbrzmiały ich dziecięce głosy, podkreślając miejsce i pozycję dziecka w rodzinie i w społeczności.

Młodzi artyści w wzruszający sposób dali wyraz postulatom „Starego Doktora” – pokazali, że każdy człowiek, nawet ten najmniejszy, posiada swą godność oraz ma swoje prawa, które inni winni respektować i szanować. Ich występ był kwintesencją idei korczakowskich. Dzieci miały również okazję zwiedzić Belweder oraz Pałac Prezydencki a także – co najważniejsze – spotkać się z Żoną Prezydenta, Panią Anną Komorowską, która jest Przewodniczącą Komitetu Honorowego Obchodów Roku Janusza Korczaka.

Zaproszenie uczniów z Rudna do współpracy w cyklu konferencji – najpierw w Katowicach a potem w Warszawie – to ogromny zaszczyt nie tylko dla nauczycieli i uczniów tej placówki, ale także dla całej Gminy Rudziniec oraz powiatu gliwickiego. Występ dzieci z Rudna został bardzo ciepło przyjęty przez widzów, nagrodzony gromkimi brawami i wywołał u dorosłych wiele refleksji. Ale poza niekwestionowanymi walorami artystycznymi, które chwyciły przybyłych gości za serca, młodzi ludzie przekazali ważne przesłanie: każde dziecko ma prawo do tego, by mieć swoje prawa. Przez czas trwania występu dorośli mogli spojrzeć na ten problem oczyma dzieci. Ci młodzi artyści w dojrzały sposób pokazali, co wiedzą i co myślą o swoich prawach, wyrazili swoje obawy i niepokoje związane z ich realizacją przez dorosłych.

Dzieci z Rudna miały okazję przedstawić własne stanowisko w sprawie ich dotyczącej. W ich występie wyczuwalna była wiara, że zostaną wysłuchane. Głosy dzieci nawiązujące do idei starego doktora rozbrzmiały 18 stycznia 2012 r. w Warszawie z ogromną siłą zostały wysłuchane, ale czy zostaną wcielone w życie zależy od nas dorosłych

Miejmy nadzieję, że przesłanie dzieci z Rudna reprezentujących stanowisko wszystkich dzieci – trafiło do serc dorosłych a na dziecięcych twarzach zagoszczą na stałe uśmiechy.

Bożena Kaczmarczyk

 

 Czerwiec  2011 r. – Rzecznik wita uczniów z Rudna w swojej warszawskiej siedzibie

 

 
sukcesy005
sukcesy006
sukcesy007

 

10 stycznia 2012 r. – udział w konferencji „O podmiotowości dziecka”

16.09.2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka, nazywanego pierwszym nieinstytucjonalnym rzecznikiem praw dziecka. W związku z tym wydarzeniem Pan Marek Michalak – stojący na straży dziecięcych praw – 18 stycznia br. inaugurował obchody Roku Janusza Korczaka. W ten sposób chciał przypomnieć wszystkim słowa Starego Doktora: „dziecko to też człowiek”.

Rzecznik Praw Dziecka organizuje także cykl konferencji „Nie ma dzieci – są ludzie”, które odbędą się we wszystkich województwach z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych. Pierwsza z nich pt: „O podmiotowości dziecka” miała miejsce 10.01.2012 r. w Katowicach w Sali Sejmu Śląskiego.

Dnia 10.01.2012 r. Rzecznik po raz kolejny dał dowód sympatii dla tej szkoły, zapraszając jej uczniów i nauczycieli do Katowic, gdzie dzieci pod czujnym okiem Pani Dyrektor Ewy Dohrmann i Pani Małgorzaty Prochoty wystąpiły przed zgromadzonymi gośćmi z przedstawieniem „Z Korczakiem w tle”, inspirowanym książką „Król Maciuś Pierwszy”. Rudnowskie dzieci przypomniały wówczas dorosłym, że chcą, aby ich prawa były przestrzegane. Wystąpienie uczniów przyjęte zostało z ogromnym aplauzem przez dzieci, młodzież i dorosłych

26 stycznia 2010 r. – I spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka w Rudnie

sukcesy008

Szkoła Podstawowa w Rudnie została wyróżniona jako przyjazna dzieciom i odwiedziny złożył jej Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak. Obok niego w progi szkoły zawitali: Zastępca Dyrektora Delegatury w Gliwicach Pani Elwira Barańska – Szczerba, która reprezentowała Śląskiego Wicekuratora Oświaty w Katowicach Pana Dariusza Wilczaka; konsultantka Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „METIS” w Katowicach Pani Aleksandra Kruszyńska, działacze samorządowi i lokalni – Wójt Gminy Rudziniec Pan Krzysztof Obrzut, Zastępca Wójta Pan Andrzej Hosz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec Pani Danuta Czok, Ksiądz Proboszcz Piotr Faliński, Sołtys i Przewodnicząca Komisji Oświatowej – Pani Renata Bohm, Radny Sołectwa Rudno Pan Marek Wyciślok i w zastępstwie Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec Pana Tadeusza Mamoka – Pan Adam Głowacki, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Tatiana Pietrzik. W charakterze gospodarzy wystąpiła dyrektor szkoły Ewa Dohrmann, Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły.

sukcesy009

 

Przywitanie delegacji z Rzecznikiem na czele miało bardzo uroczysty charakter. Szkoła zaprezentowała swoje możliwości artystyczne oraz dobrą współpracę ze środowiskiem lokalnym. Na początku zebranych powitała orkiestra dęta SAMI SWOI z Rudna. Następnie przed zgromadzoną publicznością odbył się pokaz programu artystycznego dzieci. Uczniowie pokazali swoje umiejętności i talenty wyćwiczone pod kierunkiem grona pedagogicznego i pani dyrektor Ewy Dohrmann. Był pokaz tańców, śpiewu i program artystyczny, przybliżający dokonania szkoły. Głównym punktem występu było przedstawienie „Król Maciuś Pierwszy”, przybliżające tematykę praw dzieci.

Po występach nastąpiły przemówienia Wójta Krzysztofa Obrzuta przybliżające walory gminy Rudziniec oraz Rzecznika Praw Dziecka. Pan Marek Michalak przybliżył małym bohaterom dnia historię Deklaracji Praw Dziecka, prawodawstwa polskiego i drogi dochodzenia do obecnych postanowień. Słowa rzecznika wzbudziły podziw i zainteresowanie słuchaczy. Rzecznik podjął również rozmowę z uczniami. Odpowiadał na pytania najmłodszych i wyjaśniał kwestie dotyczące swojego zawodu. Marek Michalak wyjaśnił, że wybrał goszczenie w tej szkole jako mającej świetne rekomendacje. Był zachwycony i chwalił organizację, przygotowanie, zdolności dzieci, dyscyplinę panującą w szkole. Zwrócił szczególną uwagę na dobre wychowanie dzieci i podkreślił, że jest ono zasługą pracy całego grona pedagogicznego i środowiska, w jakim wychowują się uczniowie. Zwrócił uwagę, że popiera istnienie małych szkół środowiskowych, gdyż tylko takie są w stanie zapewnić dziecku właściwe warunki rozwoju. Takie szkoły chętnie się wspomina, gdyż przypominają atmosferą dom rodzinny i dają poczucie bezpieczeństwa, solidarności, swojskości i jedności. Uczą pomagania sobie wzajemnie i odpowiedzialności za siebie. Scalają społeczność lokalną i stanowią centrum życia kulturalnego. Sołectwo Rudno jest dumne ze swojej szkoły i nie wyobraża sobie życia bez jej istnienia. Duża w tym zasługa rodziców, którzy wytrwali walczą o szkołę i aktywnie i owocnie współpracują dla dobra swoich dzieci.

sukcesy010

Na pożegnanie Marek Michalak otrzymał od dzieci Anioła Dobroci- rzeźbę wykonana podczas warsztatów plastycznych w szkole. Motto podarunku brzmiało : „Zaufaj dziecku i popatrz na nie. Nie tylko wzrokiem, ale też sercem”. Tym hasłem kierują się wszyscy pracownicy szkoły.

 

Skip to content