44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

RODO

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław Kawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email przedszkola: sprudno@gmail.com lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony
Danych na adres email: iod@csw.edu.pl

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Klauzule Informacyjne dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie.

Klauzule informacyjne:

*  Rekrutacja do przedszkola
* Rekrutacja do szkoły
* Opłaty za posiłki
* Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
* Nabór pracowników
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – klauzula informacyjna dla osób uprawnionych
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – klauzula informacyjna dla osób poręczających
* Zamówienia publiczne
* Odbiór dzieci przez osoby upoważnione
* Rozpowszechnianie wizerunku
* Przeciwdziałanie epidemii
* Spełniania obowiązku przedszkolnego i szkolnego
* Monitoring wizyjny

Skip to content