Rada Rodziców

Rada Rodziców Przedszkola w Rudnie rok 2019/2020

 
Przewodnicząca: Dorota Banach
Zastępca:
Justyna Mazur
Skarbnik: Joanna Kaczyńska