Rada Rodziców

Rada Rodziców Przedszkola w Rudnie rok 2021/2022

 
Przewodnicząca: Beata Kunce
Zastępca:
 Alina Grzelak
Skarbnik: Dominika Musioł