Rada Rodziców

Rada Rodziców Przedszkola w Rudnie rok 2020/2021

 
Przewodnicząca: Beata Kunce
Zastępca:
 Alina Grzelak
Skarbnik: Dominika Musioł