44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

I edycja – „Magiczny świat zabawek” Międzyszkolny Konkurs Literacko-Fotograficzny

konkursy011

O tym, że zabawki posiadają osobliwą magię, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Doskonale wiedzą to też nauczyciele pracujący w SP w Rudnie, którzy wpadli na pomysł, aby zorganizować konkurs, którego tematem przewodnim uczynili właśnie przedmioty wykorzystywane przez młodych ludzi w trakcie ich czynności ludycznych.

– Zależało nam na tym, aby dzieci, biorące udział w konkursie, tworzyły swe prace z przyjemnością. Przedmiotami najbliższymi każdemu dziecku są wszak zabawki, stąd postanowiłyśmy zaproponować młodym ludziom taki właśnie temat. Nie ukrywam, że dla nas organizatorów było to wręcz magiczne doświadczenie, pozwalające przenieść się wspomnieniami do czasów naszego dzieciństwa i przypomnieć sobie zabawki, którymi bawiliśmy się przed laty – wyznaje jedna z organizatorek.

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników było wykonanie maksymalnie pięciu fotografii przedstawiających ich ulubione zabawki oraz napisanie pracy literackiej (forma dowolna) tematycznie związanej ze zdjęciami. Konkurs ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do sekretariatu szkolnego napłynęło sto prac! Komisja w składzie: dr Wioletta Dymel, Jolanta Zygmunt-Więzik, Jolanta Błasiak-Wielgus, miała „twardy orzech do zgryzienia”, bowiem – jak jury oceniło – uczestnicy przygotowali prace na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie komisja postanowiła nagrodzić 12 prac w czterech kategoriach: Grand Prix, Najlepsza praca literacka, Najlepsza fotografia, Wiersz.

16 grudnia br. w SP w Rudnie została zorganizowana uroczystość podsumowująca to przedsięwzięcie. Przybyli na nią m.in. Zdzisława Waniek dyrektor Delegatury w Gliwicach, Krzysztof Obrzut wójt gminy Rudziniec, Agnieszka Polowczyk reprezentująca Nadleśnictwo Rudziniec, Renata Böhm prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno. Zabrakło jedynie Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka, którego obowiązki zatrzymały za granicą. Nie zapomniał on jednak o SP w Rudnie i dał wyraz swej sympatii dla tej placówki edukacyjnej, wysyłając do organizatorów oraz dzieci ciepły list, w którym zapewnił o swym poparciu dla tego przedsięwzięcia. Każdy uczestnik konkursu otrzymał podarunki od rzecznika. Dzięki wsparciu sponsorów: władz gminy Rudziniec, Nadleśnictwa Rudziniec, Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno, Rady Rodziców, firmy Veritas oraz Tisso-Toys organizatorzy mogli hojnie wynagrodzić laureatów.

Warto zauważyć, że na przybyłych w tym dniu do Rudna czekał szereg atrakcji. Gości powitała gospodyni tej placówki, dyrektor Ewa Dohrmann:

– Wszystko zaczęło się od książki pt. Tradycyjne oraz współczesne zabawy i gry dziecięce, którą w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym wydała nasza polonistka. Za sprawą tej książki przypomnieliśmy sobie, jak ważne miejsce w życiu każdego człowieka, a w szczególności dziecka, zajmuje zabawa i zabawka – eksponowała dyrektor.

Uczniowie SP w Rudnie pod opieką nauczycieli przygotowali występ artystyczny, wprowadzający dzieci oraz dorosłych w magiczny świat starych śląskich „graczkow” i „bawidołkow”. Nie zabrakło tańców, śpiewów, śląskich wyliczanek, prezentacji ulubionych zabawek. Po wręczeniu nagród i podziękowań, przyszedł czas na największą atrakcję tego dnia – występ Marka Szołtyska, znanego popularyzatora śląskiej kultury. Zaprezentował on stare graczki, o których dziś już się nie pamięta, zachęcając równocześnie do kultywowania tradycji i pielęgnowania dziedzictwa przodków.

konkursy012

Konkurs „Magiczny świat zabawek” jest kolejnym głosem w sprawie upowszechniania praw dziecka. Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki ich działaniom dorośli przypomną sobie, jak ważne miejsce w życiu dzieci zajmują zabawki.

Bożena Kaczmarczyk

Skip to content