44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Współpraca

Współpraca z Parafią Świętego Mikołaja w Rudnie

 Współpraca polega na z organizowaniu w związku z  świętem patronalnym, które przypada 6 grudnia przedstawienia o Świętym Mikołaju dla wszystkich dzieci z naszej miejscowości. Tradycją są również występy artystyczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia tzw. jasełka, które organizujemy w styczniu a w okresie wielkanocnym po świętach Zmartwychwstania Pańskiego misteria. Występy odbywają się w niedzielne popołudnia. Współpraca dotyczy także rekolekcji wielkopostnych, które organizuje dla naszych uczniów ksiądz proboszcz.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Monitoruje sytuację rodzinną i finansową swoich podopiecznych, tak aby mogli oni w razie potrzeby skorzystać ze wsparcia i odpowiedniej pomocy.

Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu

gok1

Polega na wspólnym organizowaniu imprez, konkursów, warsztatów. Uczniowie przygotowują występy artystyczne. GOK współfinansuje naukę tańca dla trzech grup wiekowych oraz umożliwia im rozwijanie talentów muzycznych na zajęciach „Gramy i śpiewamy”.

Konkurs recytatorski dla klas młodszych wchodzi w skład małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, a drugi, dla klas starszych, otwiera Ligę Humanistyczną. Obydwa są prestiżowe. Istnienie tych konkursów podnosi dorobek edukacyjny i kulturalny naszej gminy i jest ważnym elementem życia lokalnej społeczności.

Od lat kształci recytatorów w naszej gminie. To tutaj zdobywali swoje szlify uczniowie, którzy później osiągali sukcesy na konkursach wyższego szczebla.

Idea konkursów recytatorskich jest bardzo ważna. Pielęgnują miłość do literatury, poszanowanie dla tekstów poezji i prozy, uczą piękna żywej mowy. Konkursy pozostają w pamięci młodych uczestników.

Dzieci prezentują się na scenie i pokonują stres i tremę, jaka zawsze towarzyszy publicznym występom.

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno oraz Rada Sołecka

dsc3126-stowarzyszenie

Wspólna organizacja 4 wielkich imprez środowiskowych

Pożyteczne Ferie 2009 :„Nie siedź w domu: baw i ucz się z nami!”

Podczas zajęć edukacyjnych wykorzystywano pracownię komputerową. Przygotowywano uczniów do Testu Kompetencji na zakończenie szkoły podstawowej. Zajęcia aktywizowały dzieci i wykorzystywały ich naturalną chęć do nauki poprzez zabawę i wykorzystanie gier dydaktycznych.

Podczas ferii zorganizowano szereg zajęć rekreacyjno – ruchowych. Podniosły one sprawność ruchową uczniów. Zajęcia wychowania fizycznego poprzez swą urozmaiconą formę adresowane były do każdego dziecka. Dzieci uczestniczyły w wyjazdach na basen w Gliwicach. Nauka pływania stanowiła jeden z głównych i ciekawszych punktów realizacji projektu. 

Pożyteczne Wakacje 2009 :„My o wioskę swoją dbamy i zieleniec zakładamy”

Działanie miało na celu zadbanie o piękno naszej wsi. Polegało na zagospodarowaniu terenu, zasadzeniu swojej sadzonki. W projekcie wzięto pod uwagę zarówno organizowanie dzieciom wypoczynku, organizację prac na rzecz swojego sołectwa jak i środowiska naturalnego. Udział dzieci spełnił funkcję dydaktyczną i wychowawczą, podniósł atrakcyjność wykorzystania wakacji. Udział w projektach zapoczątkował serię takich lokalnych inicjatyw w przyszłości.

Festyn z okazji Dnia Dziecka „Bliżej Europy”2008r.

pod Patronatem Starosty Powiatu Gliwickiego i Wójta Gminy Rudziniec

Celem festynu było przybliżenie zainteresowanie dzieci, młodzieży tematyką związaną z Unią Europejską oraz przybliżenie państw europejskich tj; Włochy, Francja, Hiszpania, Grecja, Niemcy, Polska. Najzdolniejsi uczniowie podczas festynu grali na dzwonkach chromatycznych wraz z orkiestrą dętą. Wykonali plakaty, prezentacje multimedialne i przygotowali występy przedstawiające swój kraj, tak , aby przybliżył oglądającym tradycje, historię, kulturę danego kraju. Ze względu na atrakcyjność imprezy wpisała się ona już na stałe w kalendarz imprez szkolnych.

Festyn z okazji Dnia Dziecka „Bliżej Europy II – 2009r.

„Są w Europie różne prawa, prawem dziecka jest zabawa” pod Patronatem Starosty Powiatu Gliwickiego i Wójta Gminy Rudziniec

Miał na celu popularyzację wiedzy naszych uczniów na temat Karty Praw Podstawowych w Unii Europejskiej, Konwencji Praw Dziecka wśród wszystkich mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Zachęcał dzieci, młodzież i dorosłych do osobistego spojrzenia na problematykę ochrony dzieci w Unii Europejskiej poprzez zrozumienie wiodącej roli instytucji europejskich w obronie i ochronie osób, a w szczególności dzieci.

Przybliżył mieszkańcom Powiatu Gliwickiego tematykę związaną z ochroną praw dziecka i był kontynuacją projektu z roku 2008.

 

Policja

Wspólnie z dzielnicowym planujemy pogadanki profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co w przypadku naszych podopiecznych jest szczególnie ważne – dzieci poruszają się po lokalnych drogach pozbawionych chodników, korzystają z rowerów.

Z okazji zbliżających się wakacji, ferii zimowych przypominane są dzieciom zasady bezpiecznego wypoczynku.

Skip to content