44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

III edycja – ŚWIATOWY DZIEŃ MISIA PLUSZOWEGO

konkursy005

Trudno wyobrazić sobie szczęśliwe dzieciństwo bez pluszowego misia. Jest on przecież towarzyszem dzieci w świecie beztroskiej zabawy oraz ich przyjacielem i powiernikiem najskrytszych sekretów.

            Dlaczego to właśnie miś zasłużył sobie na miano ulubionej zabawki dziecięcej? Jaka jest jego historia? Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Rudnie wraz z dziećmi poszukiwali odpowiedzi na te pytania. Już po raz trzeci pracownicy tej placówki edukacyjnej zaprosili uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z całego kraju do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Artystycznym pt. „Magiczny świat zabawek” pod patronatem honorowym: Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka, Krzysztofa Obrzuta – Wójta Gminy Rudziniec, Stanisława Fabera – Śląskiego Kuratora Oświaty, Waldemara Dombka – Starosty Gliwickiego, Jana Spałka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec oraz Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno.

W tym roku organizatorzy pragnęli wyeksponować w sposób szczególny misia, gdyż – wiadomo nie od dziś – że jest on szczególnie bliski dzieciom i osobom dorosłym również. Zadanie uczestników polegało na wykonaniu prac: literackiej oraz plastycznej. Przygotowywali oni „Misiową pocztówkę” , czyli pocztówkę, na której znajdował się miś lub misie oraz redagowali wiersz dla pluszowej zabawki z okazji jej święta. Okazało się, że osób zainteresowanych konkursem nie brakuje. W tym roku do szkoły napłynęło blisko 140 prac. Komisja w składzie: dr Wioletta Dymel, mgr Jolanta Błasiak-Wielgus, mgr Jolanta Zygmunt -Więzik nie miała więc łatwego zadania, tym bardziej, że – jak oceniło jury – poziom konkursu był bardzo wyskoki, bo kreatywność uczestników nie zna granic.

konkursy006

                Nieprzypadkowo rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu odbyło się 25 listopada. Wiadomo przecież, że właśnie w tym dniu pluszowy miś obchodzi swoje święto. Ta nowa świecka tradycja zrodziła się w 2002 roku, czyli w setną rocznicę powstania maskotki. Przypomnijmy tu, że pierwszy miś-zabawka został uszyty w 1902 roku i nadano mu imię Teddy na cześć prezydenta USA Teodora Roosvelta.

            W tym ważnych dla wszystkich miłośników misiów dniu do niewielkiej szkoły w gminie Rudziniec zjechało się wielu znakomitych gości: laureaci konkursu wraz z nauczycielami i rodzicami oraz: wójt Krzysztof Obrzut, Agnieszka Polowczyk z Nadleśnictwa Rudziniec, Anna Dzięgiel – reprezentująca Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach, Danuta Czok – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec, Renata Böhm – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Sołectwa Rudno, Iwona Nowara – sołtys Rudna oraz radna Bernadeta Fitzke. Zabrakło Rzecznika Praw Dziecka, którego obowiązki zatrzymały w Warszawie. Nie zapomniał on jednak o „swojej ulubionej szkole na Górnym Śląsku” i wystosował do laureatów oraz organizatorów list z gratulacjami, zapewniając jednocześnie o swym wsparciu. Rzecznik ufundował ponadto nagrody rzeczowe dla laureatów.

konkursy007

            Uroczystość podsumowującą konkurs zainicjowała mgr Ewa Dohrmann – dyrektor SP w Rudnie, która powitała licznie zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał wójt – patron honorowy przedsięwzięcia oraz fundator nagrody głównej. Podziękował on laureatom oraz uczestnikom za to, że popularyzują zabawki tradycyjne oraz przypominają wszystkim o prawie dzieci do zabawy i godnego spędzania czasu wolnego. Po części oficjalnej przyszedł czas na to, aby głos zabrali specjaliści od zabaw i zabawek, czyli dzieci. Uczniowie klas II i VI pod opieką dr Bożeny Kaczmarczyk przygotowali program artystyczny, w którym przedstawili historię pluszowej zabawki. W nowoczesny i oryginalny sposób zademonstrowali, w jaki sposób groźny król puszczy – czyli niedźwiedź – został oswojony i na stałe zagościł w dziecięcych pokojach. W dalszej kolejności przyszedł czas na chwilę wyczekiwaną przez wszystkich: rozdanie nagród ufundowanych przez: Rzecznika Praw Dziecka, Wójta Gminy Rudziniec, ROME „Metis” w Katowicach, GOK Rudziniec, Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Sołectwa Rudno oraz sołtys Rudna. Dzięki hojności sponsorów laureaci mogli zostać sowicie obdarowani.

            Trzecią edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Artystycznego pt. „Magiczny świat zabawek” z całą pewnością można zaliczyć do udanych. Obrane cele zostały osiągnięte oraz – co chyba najważniejsze – przedsięwzięcie to sprawiło uczestnikom wiele radości. Żegnając się z organizatorami, pytali czy planują już kolejną edycję konkursu.

 dr Bożena Kaczmarczyk 

Skip to content