44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Rada Rodziców

 ROK SZKOLNY 2022/23

Przewodnicząca: Joanna Pawletko 
Zastępca: Małgorzata Warwas
Skarbnik:  Barbara Pawletko
Sekretarz:  Mirela Janas
Członkowie: Joanna Kaczyńska, Justyna Mazur

 

Rada oddziałowa:

klasa 1

Przewodnicząca: Joanna Kaczyńska 
Zastępca: Aleksandra Urbanek
Skarbnik: Anna Kucza

 klasa 2

Przewodnicząca: Małgorzata Warwas
Zastępca: Agnieszka Dymarek 
Skarbnik: Katarzyna Kuczora

klasa 3

Przewodnicząca: Joanna Pawletko
Zastępca: Anna Sigmundczyk
Skarbnik: Aneta Molata

 klasa 4

Przewodnicząca: Justyna Mazur
Zastępca: Wojciech Twardowski
Skarbnik: Natalia Prochota

klasa 5

Przewodnicząca: Barbara Pawletko
Zastępca: Aleksandra Depta
Skarbnik: Kornelia Klein

klasa 6

Przewodnicząca: Mirela Janas
Zastępca: Beata Kunce
Skarbnik: Julia Muskalla

Skip to content