44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Podręczniki

 

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2023/2024

SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  RUDNIE

KLASA I

Nr  dop. Tytuł Autor wydawnictwo uwagi
1088/2/2020 Wielka Przygoda. Klasa 1, część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

 

Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  WIELKA PRZYGODA – Ćwiczenia do edukacji polonistycznej, przyrodniczej, społecznej cz. 1,2,3,4

 

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  WIELKA PRZYGODA Ćwiczenia do edukacji matematyczne cz. 1,2, 3, 4

 

Krystyna Sawicka ,

Ewa Swoboda

 

Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  WIELKA PRZYGODA Ćwiczenia do kaligrafii

 

Opracowanie zbiorowe Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  WIELKA PRZYGODA 

Teczka artysty edukacja plastyczno – techniczna

 

Nina Gryzoń,Małgorzata Heine,Witold Vargas Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  WIELKA PRZYGODA

Zeszyt ćwiczeń

INFORMATYKA

 

Michał Kęska Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  WIELKA PRZYGODA

Zeszyt ćwiczeń

MUZYKA

 

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

 

Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
819/1/2017 Podręcznik: NEW ENGLISH ADVENTURE 1 Tessa Lochowski PEARSON Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  ĆwiczeniaNew English Adventure1 Cristiana Bruni Konsultacja: Mariola Bogucka PEARSON Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
AZ-11-01/18-KI-4/20 Poznaję Boży świat” Podręcznik ks. dr K. Mielnicki, E.Kondrak

 

„Jedność”– Kielce Do zakupienia przez rodziców
  Niko1 (podręcznik na wyposażeniu biblioteki szkolnej )     Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
789/1/2017 ABC Deutsch neu 1 Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1 Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło,

Marta Kozubska

PWN Do zakupienia

przez rodziców

  ABC Deutsch neu Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 1   PWN Do zakupienia

przez rodziców

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2023/2024

SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  RUDNIE

KLASA II

1088/3/2021 WIELKA PRZYGODA kl.2

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Podręcznik cz.1

 

E.Kacprzak, A.Łagodzińska, M.Ogrodowczyk, J.Winiecka-Nowak Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
1088/4/2021 WIELKA PRZYGODA kl.2

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Podręcznik cz.2

E.Kacprzak, A.Łagodzińska, M.Ogrodowczyk, J.Winiecka-Nowak Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
1088/3/2021 WIELKA PRZYGODA kl.2 Edukacja matematyczna Podręcznik, cz.1 K.Sawicka,  E.Swoboda Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
1088/4/2021 WIELKA PRZYGODA kl.2 Edukacja matematyczna Podręcznik, cz.2 K.Sawicka, E.Swoboda Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  WIELKA PRZYGODA kl.2

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna Ćwiczenia cz.1,2,3,4

E.Kacprzak, A.Łagodzińska, M.Ogrodowczyk, J.Winiecka-Nowa Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  WIELKA PRZYGODA kl.2

Edukacja matematyczna Ćwiczenia cz,1,2,3,4

 

K.Sawicka    E.Swoboda

 

Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  Muzyka kl.2

Zeszyt ćwiczeń

 

M.Gromek, G.Kilbach Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  Czytanie ze zrozumieniem kl.2   Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  Wyprawka kl.2 Opracowanie zbiorowe Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  Informatyka kl.2

Zeszyt ćwiczeń

 

M.Kęska Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
819/2/2018 Podręcznik: NEW ENGLISH ADVENTURE 2 Viv Lambert, AnneWorrall

Arek Tkacz

 

PEARSON Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  Ćwiczenia: New English Adventure 2 Konsultacja: Mariola Bogucka PEARSON Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
AZ-12-01/18-KI-7/21 „Odkrywam Królestwo Boże”

Podręcznik

 

ks. dr K.Mielnicki,

E. Kondrak

 

Wydawnictwo „Jedność” – Kielce Do zakupienia przez rodziców
  Niko 2 ( podręcznik na wyposażeniu biblioteki szkolnej)     Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
789/2/2018 ABC Deutsch neu 2 Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 2 Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło, Marta Kozubska PWN Do zakupienia przez rodziców
  ABC Deutsch neu Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 2   PWN Do zakupienia przez rodziców

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2023/2024

SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  RUDNIE

KLASA III

1088/5/2022 WIELKA PRZYGODA kl.3 Edukacja polonistyczna, Podręcznik cz. 1

 

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
1088/6/2022 WIELKA PRZYGODA kl.3 Edukacja polonistyczna, Podręcznik cz. 2

 

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
1088/5/2022 WIELKA PRZYGODA kl.3Edukacja matematyczna Podręcznik cz. 1

 

Krystyna Sawicka,

Ewa Swoboda

 

Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
1088/6/2022 WIELKA PRZYGODA kl.3Edukacja matematyczna Podręcznik cz. 2

 

Krystyna Sawicka,

Ewa Swoboda

 

Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
11088/5/

2022

WIELKA PRZYGODA kl.3Edukacja przyrodnicza Podręcznik i ćwiczenia do edukacji przyrodniczej

 

Joanna Winiecka-Nowak Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  .WIELKA PRZYGODA kl.3 Czytanie ze zrozumieniem

 

Helena Sarnacka Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  WIELKA PRZYGODA kl.3 Muzyka Zeszyt ćwiczeń Monika Gromek,  Grażyna Kilbach Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
   WIELKA PRZYGODA kl.3

Informatyka Zeszyt ćwiczeń

 

Michał Kęska Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  WIELKA PRZYGODA kl.3 Ćwiczenia do edukacji polonistycznej cz.1,2,3,4 Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  WIELKA PRZYGODA kl.3 Ćwiczenia do edukacji matematycznej cz.1,2,3,4 Krystyna Sawicka,

Ewa Swoboda

 

Nowa Era Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
819/3/2019 NEW ENGLISH ADVENTURE 3 Tessa Lochowski, Anne Worrall

Konsultacja: Mariola Bogucka

PEARSON Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
  Ćwiczenia:New English Adventure 3   PEARSON Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
AZ-13-01/18-KI-14/22 Poznaję Jezusa” 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

ks. dr K.Mielnicki, E. Kondrak Wydawnictwo „Jedność” – Kielce Do zakupienia

przez rodziców

  Niko 3 ( podręcznik na wyposażeniu biblioteki szkolnej)     Podręczniki wypożyczone przez bibliotekę szkolną
789/3/2019 Materiały ćwiczeniowe : ABC Deutsch neu 3 Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 3. Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło,

Marta Kozubska

 

PWN Do zakupienia

przez rodziców

  ABC Deutsch neu Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 3.   PWN Do zakupienia

przez rodziców

 

Skip to content