44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Podręczniki

 

Wykaz podręczników w Szkole Podstawowej w Rudnie

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudnie

na rok szkolny 2022/2023

Podręczniki do zakupu przez ucznia.

Zajęcia edukacyjne / przedmiot Klasa Nr dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego przez MEN Autor Tytuł podręcznika/ zeszytu ćwiczeń/kart pracy Wydawnictwo
Język niemiecki I 789/1/2017 Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło,

Marta Kozubska

Niko1 (podręcznik na wyposażeniu biblioteki szkolnej )

Materiały ćwiczeniowe :                   ABC Deutsch neu 1                           Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1

 ABC Deutsch neu                            Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 1 

PWN
Język niemiecki II 789/2/2018 Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło, Marta Kozubska Niko 2 ( podręcznik na wyposażeniu biblioteki szkolnej)

Materiały ćwiczeniowe:                      ABC Deutsch neu 2                   Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 2

ABC Deutsch neu                        Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 2 

PWN
Język niemiecki III 789/3/2019 Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło,

Marta Kozubska

Niko 3 ( podręcznik na wyposażeniu biblioteki szkolnej)

Materiały ćwiczeniowe :               ABC Deutsch neu 3                       Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 3.

ABC Deutsch neu                      Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 3.

PWN
Język niemiecki IV 809/1/2017 Halina Wachowska,    Mieczysława Materniak Mach mit! neu 1                    Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV

 

PWN
Język niemiecki V 809/1/2017 Halina Wachowska,

 Mieczysława Materniak

Kontynuacja podręcznika z kl.4

 

PWN
Język niemiecki

 

VI 809/2/2018 Halina Wachowska,

 Mieczysława Materniak-Behrens

Kontynuacja podręcznika z kl.5 PWN
Religia I AZ-11-01/18-

KI-4/20

ks. dr K. Mielnicki

E.Kondrak

„Poznaję Boży świat”

Podręcznik

 

Wydawnictwo „Jedność”– Kielce

Religia II AZ-12-01/18-KI-7/21 ks. dr K.Mielnicki,

E. Kondrak

„Odkrywam Królestwo Boże”

Podręcznik

Wydawnictwo „Jedność” – Kielce
Religia III AZ-13-01/18-KI-14/22 ks. dr K.Mielnicki, E. Kondrak „Poznaję Jezusa” 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo „Jedność” – Kielce
Religia IV AZ-21-02/12-KI-1/12  

Ks. K. Mielnicki,     E. Kondrak,                 B.Nosek

 

„Miejsca pełne BOGActw”

(podręcznik może być używany, zeszyt ćwiczeń nowy)

 

Wydawnictwo „Jedność” – Kielce
 

Religia

VI AZ-22-01/20-KI-4/21 Ks. K. Mielnicki,  E. Kondrak Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo „Jedność” – Kielce

 

Podręczniki na wyposażeniu biblioteki szkolnej dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Rudnie.

Edukacja wczesnoszkolna I  

 1088/1/2020

Elżbieta Kacprzak,           Anna Ładzińska,            Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka,          Krystyna Sawicka,              Ewa Swoboda WIELKA PRZYGODA

Podręcznik zintegrowany

Kl.1 cz. 1

Edycja 2020-2022

Nowa Era
1088/1/2020 Elżbieta Kacprzak,                Anna Ładzińska,          Małgorzata Ogrodowczyk,                  Grażyna Wójcicka,          Krystyna Sawicka,             Ewa Swoboda WIELKA PRZYGODA

Podręcznik zintegrowany

Kl.1 cz. 2

Edycja 2020-2022

1088/2/2020 Elżbieta Kacprzak,                Anna Ładzińska,          Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka,         Krystyna Sawicka,                  Ewa Swoboda WIELKA PRZYGODA

Podręcznik zintegrowany

Kl.1 cz. 3                                       Edycja 2020-2022

1088/2/2020 Elżbieta Kacprzak,               Anna Ładzińska,          Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka,         Krystyna Sawicka,               Ewa Swoboda WIELKA PRZYGODA

Podręcznik zintegrowany

Kl.1 cz. 4                                      Edycja 2020-2022

  Elżbieta Kacprzak,               Anna Ładzińska,          Małgorzata Ogrodowczyk WIELKA PRZYGODA

Ćwiczenia do edukacji polonistycznej, przyrodniczej, społecznej                                                  cz. 1,2,3,4

   

Krystyna Sawicka ,

Ewa Swoboda

WIELKA PRZYGODA          Ćwiczenia  do edukacji matematycznej                             cz. 1,2, 3, 4
   Michał Kęska WIELKA PRZYGODA

Zeszyt ćwiczeń

INFORMATYKA

   Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

 

WIELKA PRZYGODA

Zeszyt ćwiczeń

MUZYKA

   Opracowanie zbiorowe  

WIELKA PRZYGODA

Ćwiczenia do kaligrafii

   Nina Gryzoń,         Małgorzata Heine,       Witold Vargas  

WIELKAPRZYGODA        Teczka artysty edukacja plastyczno – techniczna

Język angielski I  819/1/2017 Tessa Lochowski,

Cristiana Bruni Konsultacja: Mariola Bogucka

 Podręcznik: NEW ENGLISH ADVENTURE 1   

Ćwiczenia: New English Adventure1        

 PEARSON
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

1088/3/2021 E.Kacprzak, A.Łagodzińska, M.Ogrodowczyk, J.Winiecka-Nowak WIELKA PRZYGODA kl.2

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Podręcznik cz.1

 

 

 

 

 

Nowa Era

1088/4/2021 E.Kacprzak, A.Łagodzińska, M.Ogrodowczyk, J.Winiecka-Nowak  

WIELKA PRZYGODA kl.2

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Podręcznik cz.2

1088/3/2021 K.Sawicka,           E.Swoboda  

WIELKA PRZYGODA kl.2

Edukacja matematyczna

Podręcznik, cz.1

1088/4/2021 K.Sawicka,           E.Swoboda  

WIELKA PRZYGODA kl.2

Edukacja matematyczna

Podręcznik, cz.2

   E.Kacprzak, A.Łagodzińska, M.Ogrodowczyk, J.Winiecka-Nowak  

WIELKA PRZYGODA kl.2

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Ćwiczenia cz.1,2,3,4

 

  K.Saawicka

E. Swoboda

 

WIELKA PRZYGODA kl.2

Edukacja matematyczna

Ćwiczenia cz,1,2,3,4

      E.Jakubczyk Czytanie ze zrozumieniem kl.2  
      M.Kęska Informatyka kl.2

Zeszyt ćwiczeń

 
      M.Gromek,             G.Kilbach Muzyka kl.2

Zeszyt ćwiczeń

 
      N. Gryzoń,                        M. Heine,                          W. Vargas Teczka artysty kl.2

Edukacja plastyczno-techniczna

 

 
      Opracowanie zbiorowe Wyprawka kl.2

 

 
Język angielski II  

 

819/2/2018

 

Viv Lambert,         AnneWorrall

Arek Tkacz

Konsultacja: Mariola Bogucka

Podręcznik:

NEW ENGLISH ADVENTURE 2

 Ćwiczenia:                                     New English Adventure 2

PEARSON
    1088/5/2022 Krystyna Sawicka,

Ewa Swoboda

WIELKA PRZYGODA kl.3   Edukacja matematyczna Podręcznik cz. 1               
    1088/6/2022 Krystyna Sawicka,

Ewa Swoboda

WIELKA PRZYGODA kl.3   Edukacja matematyczna Podręcznik cz. 2      

           

 
Edukacja wczesnoszkolna III   Krystyna Sawicka,

Ewa Swoboda

WIELKA PRZYGODA kl.3 Ćwiczenia do edukacji matematycznej cz.1,2,3,4 Nowa Era
    1088/5/2022 Elżbieta Kacprzak,                Anna Ładzińska,       Małgorzata Ogrodowczyk WIELKA PRZYGODA   kl.3 Edukacja polonistyczna, Podręcznik cz. 1                
    1088/6/2022 Elżbieta Kacprzak,                Anna Ładzińska,       Małgorzata Ogrodowczyk WIELKA PRZYGODA   kl.3 Edukacja polonistyczna, Podręcznik cz.2                  
      Elżbieta Kacprzak,                Anna Ładzińska,       Małgorzata Ogrodowczyk WIELKA PRZYGODA   kl.3          Ćwiczenia do edukacji polonistycznej cz.1,2,3,4  
    1088/5/2022 Joanna Winiecka-Nowak WIELKA  PRZYGODA  kl.3   Edukacja przyrodnicza        Podręcznik  i ćwiczenia do edukacji przyrodniczej  Nowa Era
      Helena Sarnacka WIELKA  PRZYGODA kl.3

Czytanie ze zrozumieniem

 

 
       Monika Gromek,  Grażyna Kilbach WIELKA  PRZYGODA kl.3

Muzyka                                      Zeszyt ćwiczeń

 
       Michał Kęska WIELKA PRZYGODA kl.3

Informatyka                               Zeszyt ćwiczeń

 
 

Język angielski

III 819/3/2019 Tessa Lochowski,            Anne Worrall

Konsultacja: Mariola Bogucka

Podręcznik:

NEW ENGLISH ADVENTURE 3

 

 

 Ćwiczenia:  New English Adventure 3

 

PEARSON

 

Język angielski IV 840/1/2017  

Sandy Zervas,               Catherine Bright,                Arek Tkacz

 Liz Kilbey,                   Catherine Bright

Podręcznik:                                   English Class A1

 

Zeszyt ćwiczeń :

English Class A1

PEARSON
Matematyka IV 780/1/2017 

 

M. Dobrowolska,                M. Jucewicz,                       M. Karpiński,                    P. Zarzycki  Matematyka z plusem 4    Podręcznik

Matematyka z plusem 4. Ćwiczenia- Arytmetyka.Wersja B.

Matematyka z plusem4. Ćwiczenia-Geometria.Wersja B.

GWO
Przyroda IV 863/2019/z1 M.Marko- Worłowska,         F. Szlajfer,                      J.Stawarz Tajemnice przyrody.              Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej- Szkoła Podstawowa 4-8 Nowa Era
Historia IV 829/1/2017 Tomasz Małkowski Historia 4                                Podróże w czasie.             Podręcznik.  GWO
Język polski IV 907/1/2017 Anna Klimowicz,  Marlena Derlukiewicz

 

 

 

Praca zbiorowa

 

NOWE Słowa na start!.  Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

NOWE Słowa na start!4             Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era
Muzyka IV 852/1/2017 Monika Gromek,             Grażyna Kilbach Lekcja Muzyki                   Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

Nowa Era
Plastyka IV 903/1/2017 Jadwiga Lukas,              Krystyna Onak  Do dzieła!                              Podręcznik do plastyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Nowa Era
Technika IV 295/1/2017 Lech Łabecki,                    Marta Wiśniewska Jak to działa?  

Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era
Informatyka IV  847/1/2020/z1 Michał Kęska Lubię to!                                        Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Nowa Era
Język angielski V 840/2/2018 Jayne Croxford,               Graham Fruen,                      Arek Tkacz

 

Jennifer Heath, Anna Rzeźnik 

Podręcznik:                          English Class A1+

 

 

Zeszyt Ćwiczeń:

English ClassA1+

 

PEARSON
Matematyka V 780/2/2018 M. Dobrowolska,

M. Jucewicz,

M. Karpiński, P. Zarzycki

Z. Bolałek,

M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan

 

 

M. Dobrowolska, A.Mysior, P. Zarzycki

Matematyka z plusem 5  Podręcznik

Matematyka z plusem 5. Ćwiczenia. ArytmetykaWersja B.

Matematyka z plusem 5. Ćwiczenia. Geometria. Wersja B.

GWO
Biologia V 862/1/2018 E. Jastrzębska  ,                      E. Kłos,                                   E. Pyłka- Gutowska,              W. Kofta Biologia klasa 5 szkoła podstawowa.                           Podręcznik WSiP
Geografia V 906/1/2018 F. Szlajfer

T. Rachwał,

R. Malarz,

Z. Zaniewicz

Planeta Nowa                               Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej- Szkoła Podstawowa Nowa Era
Historia V 829/2/2018 Tomasz Małkowski Historia 5                            Podróże w czasie                    Podręcznik  GWO
Język polski V 907/2/2018 Anna Klimowicz,   Marlena Derlukiewicz

 

 

Joanna Ginter,

Agnieszka Marcinkiewicz

NOWE Słowa na start!. 

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

NOWE Słowa na start!         Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era
Muzyka V 852/2/2018 Monika Gromek,            Grażyna Kilbach Lekcja Muzyki                         Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Nowa Era
Plastyka V 903/2/2018 Jadwiga Lukas ,           Krystyna Onak,  Do dzieła!                                  Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era
Technika V 295/2/2018 Lech Łabecki, MartaWiśniewska  Jak to działa ?  

 Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

 

Nowa Era
Informatyka V 847/2/2021/z1 Michał Kęska Lubię to!                                    Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Nowa Era
Język angielski VI 840/3/2019 Sandy Zervas,                Catherine Bright,                  Arek Tkacz

 

Jennifer Heath,                   Anna Rzeźnik,              Catherine Bright,

Podręcznik:                          English Class A2

Zeszyt Ćwiczeń:                            English Class A2

PEARSON
Matematyka VI 780/3/2022/z1 M. Dobrowolska,

M. Jucewicz,

M. Karpiński,                      P. Zarzycki

 

 

Z. Bolałek,

M. Dobrowolska, A.Demby, M.Jucewicz, A. Sokołowska, P. Zarzycki

 

 

M. Dobrowolska,M. Jucewicz,  P. Zarzycki

Matematyka z plusem 6 

Podręcznik

 

 

Matematyka z plusem 6. Ćwiczenia. Arytmetyka i algebra Wersja B.

 

 

 

Matematyka z plusem 6. Ćwiczenia. Geometria. Wersja B.

GWO
Biologia VI 862/2/2019 E. Jastrzębska,                        E. Kłos,                                W. Kofta,                          E. Pyłka- Gutowska, Biologia klasa 6 szkoła podstawowa.                              Podręcznik WSiP
Geografia VI 906/2/2019 Tomasz Rachwał,                Roman Malarz,                    Dawid Szczypiński Planeta Nowa                           Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej- Szkoła Podstawowa Nowa Era
Historia VI 829/3/2019 Tomasz Małkowski Historia 6                            Podróże w czasie                       Podręcznik  GWO
Język polski VI 907/3/2019 Anna Klimowicz,      Marlena Derlukiewicz

 

 

Joanna Kuchta,   Agnieszka Marcinkiewicz

 

 

NOWE Słowa na start!. 

Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

 

NOWE Słowa na start!         Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era
Muzyka VI 852/3/2019 Monika Gromek,                 Grażyna Kilbach Lekcja Muzyki                            Podręcznik do muzyki dla klasy                      szóstej szkoły podstawowej  Nowa Era
Plastyka VI 903/3/2018 Jadwiga Lukas, Do dzieła!                                   Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era
Technika VI 295/3/2019 Lech Łabecki, MartaWiśniewska Jak to działa ?                           Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Era
Informatyka VI 847/3/2022/z1 Michał Kęska Lubię to!                                    Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa Era

 

Skip to content