44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

II edycja – Wyruszamy w podróż z ulubioną zabawką

konkursy008

Nauka nie musi być nudnym obowiązkiem, ale może stać się niesamowitą przygodą i sprawiać wiele radości. Przekonali się o tym uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Artystycznego pt. „Magiczny świat zabawek: wyruszamy w podróż z ulubionymi zabawkami” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Rudnie przy współpracy z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, pod patronatem Honorowym: Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka, Stanisława Fabera – Śląskiego Kuratora Oświaty, Michała Nieszporka – Starosty Gliwickiego, Krzysztofa Obrzuta – Wójta Gminy Rudziniec, Jana Spałka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec, Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno.

Na wstępie warto tu zaznaczyć, że była to druga edycja konkursu. W roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele tej placówki edukacyjnej realizowali projekt autorski zatytułowany „Magiczny świat zabawek”, składający się z trzech zasadniczych części: organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Fotograficznego pt. „Magiczny świat zabawek”, konkursu szkolnego na najpiękniejszą lalkę szmacianą oraz gali konkursowej połączonej z występem artystycznym dzieci popularyzującym zabawki tradycyjne oraz prelekcją Marka Szołtyska na temat zabawek typowych dla Górnego Śląska od końca XIX do połowy XX stulecia.

Nadrzędnymi celami, jakie przyświecały organizatorom było: upowszechnianie praw dzieci, w tym prawa do zabawy i posiadania zabawek, rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci w zakresie działalności artystycznej, promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec literatury, ujawnianie talentów i uzdolnień młodych twórców a także kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na przedmioty otaczające je. Zgodnie z przyjętymi założeniami, uczestnicy drugiej edycji konkursu redagowali opowiadanie z dialogiem, w którym opisywali podróż swojej ulubionej zabawki oraz przeżyte przez nią przygody (realistyczne lub fantastyczne). Uzupełnieniem opowiadania były ilustracje wykonane techniką dowolną lub fotografie. Całość tworzyła „książeczkę”.

konkursy009

Druga edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z całej Polski – napłynęło blisko 200 prac. Komisja w składzie: dr Wioletta Dymel, Jolanta Zygmunt-Więzik, Jolanta Błasiak-Wielgus, miała „twardy orzech do zgryzienia”, bowiem – jak jury oceniło – uczestnicy przygotowali prace na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie komisja postanowiła nagrodzić 21 osób, przyznając nagrody Grand Prix, Wyróżnienia Literackie, Wyróżnienia Plastyczne oraz Wyróżnienia Organizatora.

20 listopada 2014 r. (czyli w Powszechny Dzień Dziecka oraz Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka) w SP w Rudnie została zorganizowana uroczystość podsumowująca to przedsięwzięcie. Przybyli tu goście reprezentujący władze lokalne, przedstawiciele instytucji kultury, osoby zaangażowane w życie szkoły. Jednym słowem ci, którym dobro dzieci nie jest obojętne. Fakt, że goście tak chętnie przyjechali do Rudna, świadczy o tym, że społeczność lokalna oraz przedstawiciele organu nadzorującego szkołę nie tylko popierają, ale i włączają się w działalność na rzecz upowszechniania praw dzieci. Zabrakło jedynie Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka, którego obowiązki zatrzymały zagranicą. Nie zapomniał on jednak o SP w Rudnie i dał wyraz swej sympatii dla tej placówki edukacyjnej, wysyłając do organizatorów oraz dzieci list, w którym zapewnił o swym poparciu dla tego przedsięwzięcia.

Na przybyłych w tym dniu do Rudna czekał szereg atrakcji. Gości powitała gospodyni tej placówki, dyrektor Ewa Dohrmann:

– Szanowni Państwo, nie przypadkowo postanowiliśmy zorganizować podsumowanie naszego konkursu 20 listopada. O tym, że 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka pamięta zapewne każdy, ale nie wszyscy wiedzą, że 20 listopada dzieci także mają swoje święto. Obchodzimy bowiem w tym dniu Powszechny Dzień Dziecka oraz (w tym roku po raz pierwszy) Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Jest to wspaniała okazja ku temu, aby przypomnieć wszystkim, że dziecko to także człowiek! – eksponowała dyrektor.

Uczniowie SP w Rudnie pod opieką polonistki przygotowali występ artystyczny, wprowadzający dzieci oraz dorosłych w historyczne wydarzenia związane z uchwaleniem Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, przeplatając go opowieścią o królu Maciusiu I. Celem tego popisu artystycznego było uświadomienie wszystkim symbolicznej wymowy dnia 20 listopada. Kolejną częścią programu było wręczenie nagród laureatom. Każdy z nich otrzymał podarunki od rzecznika. Co więcej, dzięki wsparciu sponsorów: władz gminy Rudziniec, Tauron Dystrybucja S.A., Nadleśnictwa Rudziniec, Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno, Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec, Rady Rodziców SP w Rudnie, organizatorzy mogli hojnie wynagrodzić zwycięzców.

Po gratulacjach i sesji zdjęciowej przyszedł czas na kolejną atrakcję tego dnia – lekcję muzealną przygotowaną przez Annę Bannert – pracowniczkę Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – na temat tradycyjnych zabawek dziecięcych. Dzieci poznały stare śląskie zabawy i zabawki, o których dziś już nie pamięta się. Mogły nie tylko dokładnie obejrzeć śląskie graczki i bawidołki, ale także pobawić się nimi. Pracowniczka muzeum zachęcała do kultywowania tradycji i pielęgnowania dziedzictwa przodków.

konkursy010

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Artystyczny „Magiczny świat zabawek: wyruszamy w podróż z ulubionymi zabawkami” stał się kolejną już inicjatywą umożliwiającą łączenie dwu elementów działalności szkoły: upowszechniania praw dzieci oraz rozwijania ich zdolności literackich i artystycznych. Bezsprzecznie działania te pozwalają realizować nie tylko podstawowe zadania edukacyjne, ale również holistycznie kształtować postawy młodego pokolenia. Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki ich wysiłkom dorośli przypomną sobie, jak ważne miejsce w życiu dzieci zajmują zabawki.

Bożena Kaczmarczyk

Skip to content