44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Konkursy

,,W magicznym świecie zabawek”

Artykuł Pani dr Bożeny Kaczmarczyk

(link poniżej)

W MAGICZNYM ŚWIECIE ZABAWEK DZIECIĘCYCH

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO ARTYSTYCZNY PT. „MAGICZNY ŚWIAT ZABAWEK”
ORGANIZOWANY PRZEZ ZSP W RUDNIE

pod patronatem honorowym: 

Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka 

oraz

Śląskiego Kuratora Oświaty
Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec
Wójta Gminy Rudziniec  
Starosty Gliwickiego
Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec
Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

 

IV edycja – O środowisko naturalne dbamy, na pomoc Ziemi z Supermisiem wyruszamy

III edycja – ŚWIATOWY DZIEŃ MISIA PLUSZOWEGO

II edycja – Wyruszamy w podróż z ulubioną zabawką

I edycja – „Magiczny świat zabawek” Międzyszkolny Konkurs Literacko-Fotograficzny

Skip to content