44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Samorząd Uczniowski

Zastępca: NICOLA KAŁUŻA

Sekretarz: MARIA SMYCZEK

Skarbnik: MILENA KAŁUŻA

W skład członków rady uczniów wchodzą przewodniczący oraz uczniowie wszystkich klas I, II, III, IV ,V oraz VI

Opiekun: MGR JUSTYNA ZANDER

 

Skip to content