44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Kadra

Szkoła Podstawowa w Rudnie

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2022/23

 

imię i nazwisko pełniona funkcja w szkole nauczany przedmiot
mgr Ewa Dohrmann dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego informatyka, muzyka
mgr Krystyna Krusiec   nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, wychowawca klasy III
mgr Piotr Szczepaniak nauczyciel wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, świetlica
dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź nauczyciel język polski, historia, logopedia, wychowawca klasy VI
mgr Małgorzata Mamok- Migurska nauczyciel język niemiecki, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapeuta pedagogiczny, świetlica, wychowawca klasy IV
mgr Małgorzata Prochota nauczyciel matematyka, przyroda, biologia, geografia, wychowawca klasy V
mgr Małgorzata Pfeiffer nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, świetlica, wychowawca klasy II
mgr Agnieszka Sołtysiak nauczyciel świetlica, wychowawca klasy I
mgr Krystyna Kwiecień nauczyciel katecheta religia
mgr Justyna Zander nauczyciel język angielski
mgr inż. Roman Sowa nauczyciel technika
mgr Marzena Ojak nauczyciel plastyka
mgr Joanna Bogacz    nauczyciel nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie V, pedagog specjalny, oligofrenopedagog
mgr Anna Moszumańska nauczyciel wychowanie do życia w rodzinie, psycholog
mgr Marianna Bury nauczyciel pedagog szkolny

 

Sekretariat szkolny: 

 • Dyrektor – mgr Ewa Dohrmann
 • Sekretarz – Eryka Szykowska

Czynny od 7.00 – 15.00

O czystość w szkole dba personel szkoły w osobach:

 • pani Monika Wieszok – woźna, sprzątaczka
 • pani Anna Sigmundczyk – sprzątaczka

Pracownicy Przedszkola: 

O prawidłowy rozwój powierzonych nam dzieci dba w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

 • mgr Marianna Bury – wychowawca , nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog szkolny
 • mgr Kamila Żabiuk– nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • mgr Małgorzata Mamok- Migurska–  nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Justyna Zander – nauczyciel języka angielskiego
 • dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź – logopeda
 • mgr Krystyna Kwiecień – katecheta

O zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci w przedszkolu w Rudnie dba również personel obsługowy w osobach:

 • pani Monika Drost– intendentka
 • pani Gabriela Pierończyk –woźna oddziałowa
 • pani Marzena Jaros – kucharka
 • pani Beata Kunce – konserwator

W Oddziale Przedszkolnym o prawidłowy rozwój dzieci dba w pełni wykfalifikowana kadra pedagogiczna: 

 • mgr Sandra Żółtek – wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • mgr Kamila Żabiuk – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • mgr Małgorzata Mamok- Migurska–  nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Justyna Zander – nauczyciel języka angielskiego
 • dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź – logopeda
 • mgr Krystyna Kwiecień – katecheta

O zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w Oddziale Przedszkolnym dba również personel obsługowy:

 • pani Monika Drost– woźna oddziałowa
Skip to content