44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Kadra

Szkoła Podstawowa w Rudnie

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2023/24

 

imię i nazwisko pełniona funkcja w szkole nauczany przedmiot
mgr Ewa Dohrmann dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego wychowanie przedszkolne, zajęcia rozwijające zainteresowania, informatyka, edukacja wczesnoszkolna
mgr Krystyna Krusiec   nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, świetlica, wychowawca klasy I
mgr Piotr Szczepaniak nauczyciel wychowanie fizyczne klasy I – III, gimnastyka korekcyjna, świetlica
dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź nauczyciel  logopedia szkoła/przedszkole
mgr Małgorzata Mamok- Migurska nauczyciel język niemiecki, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie I, świetlica
mgr Małgorzata Pfeiffer nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, świetlica, wychowawca klasy III
mgr Agnieszka Sołtysiak nauczyciel świetlica, wychowawca klasy II
mgr Krystyna Kwiecień nauczyciel katecheta religia szkoła/przedszkole
mgr Justyna Zander nauczyciel język angielski
mgr Joanna Bogacz    nauczyciel nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie I, pedagog specjalny, pedagog szkolny, oligofrenopedagog
mgr Anna Hrycyszyn nauczyciel oligofrenopedagog

 

Sekretariat szkolny: 

 • Dyrektor – mgr Ewa Dohrmann
 • Sekretarz – Eryka Szykowska

Czynny od 7.00 – 13.00

O czystość w szkole dba personel szkoły w osobach:

 • pani Monika Wieszok – woźna, sprzątaczka
 • pani Anna Sigmundczyk – sprzątaczka

Pracownicy Przedszkola: 

O prawidłowy rozwój powierzonych nam dzieci dba w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

 • mgr Kamila Żabiuk– wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Karolina Czok – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • mgr Małgorzata Mamok- Migurska–  nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Justyna Zander – nauczyciel języka angielskiego
 • dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź – logopeda
 • mgr Krystyna Kwiecień – katecheta

O zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci w przedszkolu w Rudnie dba również personel obsługowy w osobach:

 • pani Monika Drost– intendentka
 • pani Beata Kunce – woźna oddziałowa
 • pani Marzena Jaros – kucharka

W Oddziale Przedszkolnym o prawidłowy rozwój dzieci dba w pełni wykfalifikowana kadra pedagogiczna: 

 • mgr Sandra Żółtek – wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • mgr Małgorzata Mamok- Migurska–  nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Justyna Zander – nauczyciel języka angielskiego
 • dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź – logopeda
 • mgr Krystyna Kwiecień – katecheta

O zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w Oddziale Przedszkolnym dba również personel obsługowy:

 • pani Monika Drost– woźna oddziałowa
Skip to content