44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Kadra

Szkoła Podstawowa w Rudnie

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2023/24

 

imię i nazwisko pełniona funkcja w szkole nauczany przedmiot
mgr Ewa Dohrmann dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego wychowanie przedszkolne, zajęcia rozwijające zainteresowania, informatyka, edukacja wczesnoszkolna
mgr Krystyna Krusiec   nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, świetlica, wychowawca klasy I
mgr Piotr Szczepaniak nauczyciel wychowanie fizyczne klasy I – III, gimnastyka korekcyjna, świetlica
dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź nauczyciel  logopedia szkoła/przedszkole
mgr Małgorzata Mamok- Migurska nauczyciel język niemiecki, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie I, świetlica
mgr Małgorzata Pfeiffer nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, świetlica, wychowawca klasy III
mgr Iwona Bieniek nauczyciel wychowawca klasy II
mgr Agnieszka Sołtysiak nauczyciel świetlica
mgr Krystyna Kwiecień nauczyciel katecheta religia szkoła/przedszkole
mgr Justyna Zander nauczyciel język angielski
mgr Joanna Bogacz    nauczyciel nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie I, pedagog specjalny, pedagog szkolny, oligofrenopedagog
mgr Anna Hrycyszyn nauczyciel oligofrenopedagog

 

Sekretariat szkolny: 

 • Dyrektor – mgr Ewa Dohrmann
 • Sekretarz – Eryka Szykowska

Czynny od 7.00 – 13.00

O czystość w szkole dba personel szkoły w osobach:

 • pani Monika Wieszok – woźna, sprzątaczka
 • pani Anna Sigmundczyk – sprzątaczka

Pracownicy Przedszkola: 

O prawidłowy rozwój powierzonych nam dzieci dba w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

 • mgr Kamila Żabiuk– wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Karolina Czok – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • mgr Małgorzata Mamok- Migurska–  nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Justyna Zander – nauczyciel języka angielskiego
 • dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź – logopeda
 • mgr Krystyna Kwiecień – katecheta

O zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci w przedszkolu w Rudnie dba również personel obsługowy w osobach:

 • pani Monika Drost– intendentka
 • pani Beata Kunce – woźna oddziałowa
 • pani Marzena Jaros – kucharka

W Oddziale Przedszkolnym o prawidłowy rozwój dzieci dba w pełni wykfalifikowana kadra pedagogiczna: 

 • mgr Sandra Żółtek – wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • mgr Iwona Bieniek – nauczyciel
 • mgr Małgorzata Mamok- Migurska–  nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Justyna Zander – nauczyciel języka angielskiego
 • dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź – logopeda
 • mgr Krystyna Kwiecień – katecheta

O zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w Oddziale Przedszkolnym dba również personel obsługowy:

 • pani Monika Drost– woźna oddziałowa
Skip to content