44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Bezpieczne ferie

Już niedługo rozpoczynamy ferie zimowe. Warto pamiętać w tym czasie o bezpieczeństwie własnym oraz innych osób.

Dnia 12 stycznia 2023 roku uczniów ZSP w Rudnie odwiedził młodszy aspirant Dawid Kulpok z Komisariatu Policji w Pyskowicach.  Przypomniał on dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa. Zwrócił szczególną uwagę na unikanie wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne. Przestrzegał przed zjeżdżaniem na sankach z górki w pobliżu jezdni. Udzielił wskazówek, jak korzystania z Internetu, ostrzegał przed kontaktami z nieznajomymi osobami i bezmyślnym umieszczaniem zdjęć w sieci. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa. Chętnie odpowiadały na pytania policjanta.

Serdecznie dziękujemy za przypomnienie nam, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Mamy nadzieję, że ta lekcja zapadnie w pamięci uczestników i uchroni ich przed nieszczęściami.

 

Skip to content