44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Konsultacje w Szkole Podstawowej w Rudnie

KONSULTACJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDNIE

OD 1 CZERWCA 2020r.

Ze względu na wymogi sanitarne i konieczność właściwego zorganizowania zajęć,

 (4 m² na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji )

 uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach winni zgłosić chęć udziału  w nich wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie.

Wychowawca niezwłocznie informuje Dyrektora Szkoły.

Dyrekcja szkoły w porozumieniu z nauczycielami ustali terminy konsultacji. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz przekazane przez wychowawców klas.

Uczniowie są zobowiązani stosować się do wyznaczonych przez dyrekcję zaleceń sanitarnych.

Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w konsultacjach z danym nauczycielem, zobowiązani są w nich uczestniczyć w ustalonym terminie i wyznaczonej sali.

Jednocześnie przypominamy, że możliwe są konsultacje on-line na platformie Microsoft Teams po uzgodnieniu  z nauczycielem uczącym w danym oddziale.

                                                                                                      Dyrektor Ewa Dohrmann

 

 

Tabela konsultacji nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudnie

od 1 czerwca 2020r  do 5 czerwca 2020r.

 

Poniedziałek

1.06.2020r

Wtorek

2.06.2020r

Środa

3.06.2020r

Czwartek

4.06.2020r


Piątek

5.06.2020r

 

10.00 – 12.00

P.M.Ojak

10.00-12.00

P.E.Dohrmann

12.00 – 14.00

P.I.Merkel

8.00- 9.00

P.R.Sowa

 

8.00-9.00

P.R.Sowa

11.00 – 13.00

P.M.Mamok- Migurska

12.40-14.40

P.B.Jarczewska

13.00 – 15.00

P.B.Kaczmarczyk – Gwóźdź

10.00- 12.00

P.M. Bury (pedagog)

11.00 – 13.00

P.A .Sołtysiak

 

13.00 – 15.00

P.M.Pfeiffer

13.00 – 15.00

P.M.Prochota

  12.00- 14.00

P.K.Kwiecień

 

12.00- 14.00

P.A Moszumańska

( psycholog)

13.00- 15.00

P.K.Krusiec

BIBLIOTEKA

    13.00 -15.00

P.K.Krusiec

13.00- 15.00

P. P.Szczepaniak

 

 

 

 

Skip to content