44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Niedziela Miłosierdzia Bożego

24 kwietnia obchodziliśmy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Ustanowił ją dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. Wcześniej, jako pierwszy wpisał ją do kalendarza liturgicznego kardynał Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej w roku 1985, a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski św. Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce.

Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).

W tym dniu uczniowie ZSP w Rudnie wzięli udział w popołudniowym nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia odprawianym w kościele parafialnym. Przypomnieli zebranym najważniejsze fakty dotyczące ustanowienia tego święta, odczytali fragmenty z „Dzienniczka” siostry Faustyny oraz poprowadzili Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

 

Skip to content