44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

„Razem możemy więcej”

Corocznie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie.
Dzień ten ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem.

A czym jest autyzm? To zaburzenie rozwojowe związane z nieprawidłową pracą mózgu. Osoby dotknięte autyzmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata czy prawidłowym rozumieniem relacji społecznych. My, jako społeczeństwo, musimy sobie uświadomić, iż nie jest to ani lepsze, ani gorsze spojrzenie na świat. Jest po prostu inne.

Symbolem solidarności z „autystami” jest kolor niebieski, dlatego 4 kwietnia wszyscy nauczyciele oraz uczniowie  naszej szkoły ubrali się na niebiesko.

Pani Joanna Bogacz przygotowała uroczysty apel, podczas którego uczniowie dowiedzieli się, czym jest autyzm. Następnie poznali zasady zachowania wobec osób dotkniętych innymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Mogli „na własnej” skórze doświadczyć, w jaki sposób autystycy postrzegają świat oraz jak ważne są zmysły wzroku i węchu. 

 W ten sposób włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i wyraziliśmy swoje wsparcie i zrozumienie dla osób z autyzmem.

Skip to content