44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Rozkład dnia (oddział)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8.00 – 8.30 
Zabawy swobodne

8.30 – 8.45 
Ćwiczenia poranne

8.45 – 9.00 
Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe

9.00 – 9.30
Śniadanie

9.30 – 10.15
Realizacja zadań edukacyjnych zgodnych z podstawą programową

10.15 – 11.45
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu

11.45 – 12.00
Przygotowanie do II śniadania

12.00 – 12.30
II śniadanie

12.30 – 13.30
Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Czytanie przez nauczyciela wybranej literatury dziecięcej

Zajęcia dodatkowe:
PONIEDZIAŁEK:
9.00 – 10.30: Język niemiecki
WTOREK:
11.30 – 13.00: Język niemiecki
ŚRODA:
10.00 – 10.30: Religia
CZWARTEK:
8.00 – 8.30: Język angielski
10.00 – 10.30: Religia
PIĄTEK:
11.00 – 11.30: Język angielski

Skip to content