44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

#SprzątamyDlaPolski

Uczniowie SP w Rudnie oraz przedszkolaki podjęły się realizacji ogólnopolskiej inicjatywy „Sprzątamy Dla Polski”, której celem jest wspólne, międzypokoleniowe i zorganizowane oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci. 

Jest to już 3. odsłona tej cyklicznej akcji – w tym roku objęta została ona honorowym Patronatem  Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Programu “Czyste Powietrze”, Fundacji Grupy PKP, PGW Wody Polskie, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. 

Podobnie jak w poprzednich edycjach, sprzątanie odbywało się na terenie całej Polski w ramach lokalnych grup. Koordynatorem grupy z Rudna jest p. Marianna Bury.

Skip to content